Itä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Siun sote) lakkauttamaan Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanoton 11. syyskuuta mennessä 200 000 euron uhkasakon uhalla.

Nurmeksessa on toiminut Terveystalon tuottama yövastaanotto, johon potilas on voinut hakeutua joko oma-aloitteisesti tai ensihoidon toimittamana. Käytäntö on Siun sotesta saatujen selvitysten perusteella epävirallinen. Käytäntöä ei ohjeisteta väestölle Siun soten verkkosivuilla, vaan terveysaseman vastaanoton kerrotaan päättyvän klo 21, kerrotaan aluehallintoviraston tiedotteessa.

Siun soten varsinainen laaja yhteispäivystys on Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteydessä.

Aluehallintoviraston mielestä kuvatun kaltainen perusterveydenhuollon yöaikainen vastaanotto ei ole terveydenhuoltolain tai päivystystoiminnasta annetun asetuksen mukainen.

Vastaanotolta puuttuvat mahdollisuudet päivystysasetuksen edellyttämiin tavanomaisiin kuvantamisiin sekä laajempiin laboratoriotutkimuksiin. Lisäksi toiminta on yöaikaan yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten varassa. Siun sotesta saaduissa selvityksissä nousi esille hoidon viivästymisiä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Nurmeksen yöpäivystyksen lakkauttamisesta selvityksen lokakuun loppuun mennessä.