Euroopan komissio on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmille merkittävää rahoitusta hankkeisiin, joissa selvitetään ympäristön vaikutuksia mielenterveyteen ja sairastumisriskiin. Rahoitusta eksposomi-tutkimukseen myönnettiin yhteensä yhdeksälle eurooppalaiselle projektille, joista kahteen osallistuvat Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmät.

Eksposomilla tarkoitetaan yksilön kokemia ympäristöaltisteita kokonaisuutena, ja kaikissa rahoitetuissa hankkeissa pyritään selvittämään, miten ympäristötekijät vaikuttavat ihmisten terveyteen.

Equal-Life-hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kasvuympäristön vaikutuksia mielenterveyteen. Aiheesta on tähän mennessä hyvin vähän tutkittua tietoa. Hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta kasvuympäristön vaikutuksista, ja sitä kautta edistämään ennaltaehkäisyä ja varhaisia interventioita mielenterveyden tukemiseksi.

Monitieteisessä hankkeessa on mukana 20 johtavaa asiantuntijatahoa muun muassa terveystieteiden, neurotieteiden, ympäristötieteiden, yhteiskuntatieteiden, tilastotieteen ja psykologian tutkimusaloilta.

Suomen yliopistolta hankkeessa on mukana apulaisprofessori Katja Kanninen tutkimusryhmineen. Itä-Suomen yliopiston rahoitusosuus hankkeessa on noin 650 000 euroa. Hanketta johtaa Dr. Irene van Kamp Hollannin kansanterveys- ja ympäristöinstituutista RIVM:stä.

Longitools-hankkeessa puolestaan tutkitaan ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten altistusten sekä elintapojen yhteisvaikutusta metabolisten sairauksien riskiin, erityisesti sydän- ja verisuonisairastuvuuteen. Tarkastelun kohteena ovat koko elinkaaren aikaiset tapahtumat aina sikiön altistuksista aikuisuuteen saakka.

Hankkeen monitieteinen yhteistyö tuottaa malleja, joilla voidaan arvioida ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten altistusten sekä elintapojen yhteisvaikutuksia sairastumisriskiin ja eri altistusten merkitystä sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen. Longitools-hankkeeseen osallistuu 15 yliopistoa tai tutkimuslaitosta, jotka edustavat monialaisesti lääke-, terveys-, ravitsemus-, elintarvike-, talous-, yhteiskunta-, käyttäytymis- ja datatieteitä. Lisäksi hankkeessa työskentelee kolme pientä tai keskisuurta yritystä.

Itä-Suomen yliopistolta ovat mukana professori Marjukka Kolehmainen ja apulaisprofessori Kati Hanhineva ryhmineen. Itä-Suomen yliopiston rahoitusosuus hankkeessa on 980 000 euroa. Hanketta johtaa professori Sylvain Selbert Oulun yliopistosta.