Tupakoinnin vaikutuksista ihmisten terveyteen saadaan koko aika lisää tietoa. Tuore väitöstutkimus osoittaa kenties yllättävän yhteyden tupakoinnin sekä sormien puutumisen välillä. Tupakointi nimittäin lisää sekä rannekanavaoireyhtymän että kyynärhermopinteiden riskiä.

Kyse on yleisistä yläraajojen hermopinteistä, jotka puutumisoireiden lisäksi aiheuttavat kipua, yläraajan toiminnanvajausta, sairauslomia sekä huomattavia kustannuksia terveydenhuoltoon. Noin kaksi kolmasosaa hermopinteistä hoidetaan leikkauksella.

Lääkäri Sina Hulkkonen selvitti väitöstutkimuksessaan rannekanavaoireyhtymän sekä kyynär- ja värttinähermon pinteiden ilmaantuvuutta, riskitekijöitä ja leikkaushoidon osuutta suomalaisessa väestössä vuosina 2007–2016.

Rannekanavaoireyhtymä osoittautui tutkimuksessa yleisemmäksi naisilla kuin miehillä. Kyynärhermopinne ja värttinähermopinne sen sijaan olivat miehillä yleisempiä kuin naisilla.

Ylipaino, säännöllinen tupakointi, ruumiillinen työ ja maatalousyrittäjyys lisäsivät sekä naisten että miesten riskiä sairastua rannekanavaoireyhtymään. Työaltisteista tärkein rannekanavaoireyhtymän riskitekijä oli käsiin kohdistuva tärinä.

Tupakointi ennen 31 ikävuotta lisäsi kyynärhermopinteen riskiä. Yli kymmenen askivuoden – päivittäinen tupakankulutus askeina kerrottuna tupakointivuosien määrällä – tupakointi yli viisinkertaisti seuranta-aikana todetun riskin. Ylipaino ja sosioekonominen asema sen sijaan eivät vaikuttaneet kyynärhermopinteen riskiin.

– Yläraajan hermopinteiden ehkäisemiseksi on tärkeää tunnistaa niiden riskitekijät. Tässä tutkimuksessa löydettiin useita rannekanavaoireyhtymän riskitekijöitä, ja osoitettiin, että tupakointi on tärkein kyynärhermopinteiden riskitekijä.

Sekä naisilla että miehillä yli 60 prosenttia rannekanavaoireyhtymistä hoidettiin leikkauksella. Kyynärhermopinteistä leikattiin naisilla noin 43 ja miehillä noin 47 prosenttia. Värttinähermopinteestä kärsivistä naisista leikkaushoitoon päätyi yli yksitoista prosenttia ja miehistä vajaa kahdeksan prosenttia.

Hulkkonen väittelee perjantaina 15. marraskuuta Helsingin yliopistosta.