UUK-instituutin KunnonKartta-väestötutkimuksessa 1952 työikäistä henkilöä kävi kuntotestissä ja käytti liikemittaria viikon ajan. Liikemittarin keräämästä tiedosta analysoitiin osallistujille kertynyt reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä käyttäen sekä kiinteitä raja-arvoja että kuntotestin tulokseen perustuvia henkilökohtaisia raja-arvoja liikkumisen teholle.

Lisäksi osallistujat jaettiin ikä- ja sukupuoliryhmittäin kolmeen eri kuntoluokkaan.

Kiinteä raja-arvo energian kulutukselle lepotasoon verrattuna oli reippaalle liikkumiselle kolminkertainen ja rasittavalle liikkumiselle kuusinkertainen.

– Korkeimmalle kuntoluokalle kertyi odotetusti eniten ja alimmalle vähiten sekä reipasta että rasittavaa liikkumista näillä kiinteillä raja-arvoilla arvioituna, kertoo UKK-instituutin laboratorioinsinööri Henri Vähä-Ypyä tiedotteessa.

Suhteellisena raja-arvona reippaalle liikkumiselle käytettiin 40 prosenttia ja rasittavalle liikkumiselle 60 prosenttia aerobisesta kapasiteetista. Omaan kuntotasoon perustuvien suhteellisten raja-arvojen käyttäminen käänsi tulokset päinvastaisiksi.

– Alimmalle kuntoluokalle kertyi eniten sekä reipasta että rasittavaa liikkumista. Heillä liikkumista kertyi huomattavan paljon lyhyistä, enintään muutaman minuutin mittaisista jaksoista eli he suorittavat arjen askareensa reippaan tai rasittavan liikkumisen tasolla, Vähä-Ypyä selittää.

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että henkilöt, joilla on matala aerobinen kunto, ovat noidankehässä.

– Heille kertyy eniten reipasta liikkumista suhteessa omaan kapasiteettiin, mutta kunto pysyy silti huonona ilman selkeää liikkumisen määrän lisäämistä Henri Vähä-Ypyä sanoo.