Koronasuojaimista on edelleen puutetta terveydenhuollossa, ilmenee sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn kyselystä.

Tehy toisti kyselyn koronakriisin aikaisista suojavarusteista yliopistosairaalojen sekä keskussairaaloiden tehyläisille päätoimisille pääluottamusmiehille ja päätoimisille työsuojeluvaltuutetuille 16.–20. huhtikuuta.

Kysely lähetettiin 67 tehyläiselle. Vastaajia oli yhteensä 25 ja vastaukset edustavat 11 sairaalaa eri sairaanhoitopiirien alueella.

Kyselyn vastaajista 72 prosenttia ilmoittaa, että suojaimista on edelleen puutetta. Puute on jopa hieman pahentunut edellisestä kyselystä, jossa 70 prosenttia kertoi pulasta.

Kaksi viikkoa sitten suurin puute oli hengityssuojista ja kasvovisiireistä. Nyt hengityssuojista on edelleen puutetta ja lisäksi puute suojatakeista on noussut selvästi. Suojatakkien pula on näkynyt myös Tehyyn tulleissa yhteydenotoissa, ja sitä on yritetty korjata muun muassa kertakäyttösadetakeilla.

– Suojatakkien tarpeeseen ei ilmeisesti ole varauduttu riittävästi, kun niistä on nyt yllättäen tullut näinkin suuri puute, kertoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä tiedotteessa.

Uusintakyselyssä tiedusteltiin lisäksi, miten puutteita on korjattu. Vastaajista noin joka kolmas kertoo, että on käytetty muuta kuin sairaalakäyttöön tarkoitettuja tarvikkeita. Valtaosa vastaa, että puutteisiin on reagoitu kohdentamalla suojainten käyttöä tiettyihin toimintoihin.

Ojanperän mukaan kokonaistilanne ei näytä juuri parantuneen. Hänen mukaansa terveydenhuollossa käytettävät suojaimet on luokiteltu lääkinnällisiksi laitteiksi, joille on asetettu terveyttä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset.

– Sadetakkien ja muiden korvaavien välineiden käyttö on hyvin huolestuttavaa. Suojainten käyttöä on kohdennettu, mutta kyselyssä ei tule esiin, millä tavoin. On hyvä, jos se tarkoittaa esimerkiksi riskiryhmäläisten siirtoa muihin tehtäviin, Ojanperä jatkaa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.