Kiireettömään hoitoon pääsee Taysissa nopeammin kuin maamme muissa yliopistosairaaloissa. Odotusaika on keskimäärin 34 vuorokautta. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime vuotta koskevasta tilastosta.

THL:n mukaan odotusaika Suomen sairaaloihin on yleisesti ottaen kasvanut. Se on keskimäärin 1–2 kuukautta. Pirkanmaalla Taysin toimipisteisiin pääsee keskimäärin 34 vuorokaudessa. Kaikkia sairaanhoitopiirejä vertailtaessa Pirkanmaalla hoitoon pääsyn odotusaika on kolmanneksi lyhyin. Lyhyin se on Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä.

Terveydenhuoltolain mukaan kiireettömään sairaanhoitoon on päästävä 180 vuorokauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

– Myös Pirkanmaalla on yksittäisiä potilaita, jotka joutuvat odottamaan yli puolen vuoden aikarajan. Meillä on kuitenkin asetettu tavoite, että hoitoon pääsisi nopeammin kuin lain määrittämässä puolen vuoden ajassa. Siksi olemme kehittäneet toimintaa muun muassa niin, että entistä useampi saa ajan hoitoon tai toimenpiteeseen heti vastaanottokäynnillä eikä häntä aseteta jonoon odottamaan aikaa, sanoo johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

THL julkisti maaliskuun lopussa kansallisen vertailun sairaanhoitopiirien kiireettömään hoitoon pääsystä. Viime viikolla THL julkisti sairaaloiden tuottavuusvertailun, jonka mukaan Tays on myös tuottavin yliopistosairaala Suomessa.