Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään, että yliopistosairaaloilla on jatkossa velvollisuus antaa lääketieteellisiä lausuntoja tuomioistuimille. Tasavallan presidentti vahvisti lainmuutoksen tänään keskiviikkona.

Asiantuntijalausuntojen antamista hallinnoi Kuopion yliopistosairaala. Lääketieteellisistä asiantuntijalausunnoista maksetaan erilliskorvausta yliopistosairaaloille.

Lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tarvitaan usein työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ja liikennevakuutuskorvausasioissa.

Tilanteessa, jossa tuomioistuimella on kaksi keskenään ristiriitaista lääkärinlausuntoa ja asian ratkaisu edellyttää lääketieteellistä asiantuntemusta, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan pyytää puolueettoman lääkärinlausunnon.

Uudistuksen tavoitteena on, että oikeuslaitokset saavat tarvitsemansa lääketieteelliset asiantuntijalausunnot ja että muutoksenhakijoiden oikeusturva paranee.

Jatkossa muutoksenhakijan ei tarvitse maksaa asiantuntijalausunnon kustannuksia silloin, kun tuomioistuin on pyytänyt lausuntoa omasta aloitteestaan.

Lue myös: