Uupuneiden yliopisto-opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa, selviää tuoreesta kyselystä. Vuoden 2016 kyselyn perusteella noin 7–10 prosenttia yliopisto-opiskelijoista oli uupuneita.

– Missään aiemmassa tutkimuksessa ei uupumuksen osuus ole ollut niin suuri kuin nyt. Vaikuttaisi siis siltä, että korona polarisoi eli se nimenomaan uuvuttaa osaa korkeakouluopiskelijoista, ja tämä luku on nyt huolestuttavan suuri, sanoo kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro tiedotteessa.

Salmela-Aro on mukana kansainvälisessä tutkimuksessa, johon osallistuu 28 maata. Tutkimuksessa kysytään, miten opiskelijat ovat jaksaneet ja motivoituneet uusissa, epävarmoissa olosuhteissa. Kyselyyn vastasi 2500 Helsingin yliopiston eri alojen opiskelijaa.

Nyt vaaditaan paljon itsensä johtamista ja se on monelle haasteellista.

Opiskelijoiden uupumuksen taustalla on monia syitä: psykologiset perustarpeet eivät tyydyty eli yhteisöllisyys koetaan heikkona.

– Autonomiaa on, mutta nyt vaaditaan paljon itsensä johtamista, mikä on monelle haasteellista. Myös tulevaisuus on haasteellinen, työllistyminen ja taloudelliset huolet painavat. Lisäksi näyttää siltä, että ne, joiden oma identiteetti ei vielä ole jäsentynyt, uupuvat enemmän.

Salmela-Aron mukaan nyt näkyy aiemmista tuloksista poiketen, että erityisesti nuoremmat yliopisto-opiskelijat ovat uupuneita. Aiemmin huomattiin, että nuoret opiskelijat olivat innostuneita ja uupumus lisääntyi vasta opintojen edetessä.

Salmela-Aron mielestä yliopistolla olisi voitu miettiä mahdollisuuksia luoda enemmän yhteisöllisyyttä opiskelijoille.

– Nyt on paljon puhuttu kouluista, mutta yliopisto on unohdettu aihe. Ajatellaan, että yliopisto-opiskelijoiden ikäryhmään etäopetus ja korona eivät enää niin vaikuttaisi, mutta näyttääkin olevan päinvastoin.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.