Tieto tuli perjantaina 13. maaliskuuta iltapäivällä: Heti seuraavasta maanantaista lähtien Samarian terveysasema Espoossa toimisi hengitystietulehdusten hoitoon keskittyvänä infektioasemana. Koko toiminta pitäisi järjestää uudelleen viikonlopun aikana.

Näin Espoossa alkoi valmistautuminen koronaepidemian laajenemiseen.

– Ponnistus oli valtava. Iso muutos tehtiin nopealla aikataululla. Yleensä muutokset toteutetaan tarkkojen ohjeistusten ja suunnittelun pohjalta, mutta nyt mitään valmista ei ollut, ylilääkäri Paula Pallasaho sanoo.

Onnistuminen vaati hyvää yhteispeliä.

– Haluan kiittää osastonhoitaja Jaana Luomalaa ja apulaisylilääkäri Riikka Saloa heidän toiminnastaan. Kun maanantaina ovet aukesivat, olimme säätäneet terveysaseman toiminnan sellaiseksi kuin haluttiin.

Käytännössä Samarian terveysaseman kiireetön vastaanottotoiminta keskeytettiin ja potilaat siirrettiin muille terveysasemille. Vastaavasti muidenkin alueiden akuutit hengitystiepotilaat ohjataan Samariaan.

Aiemmin Espoossa terveysasemien päivystys oli hoitajavetoinen. Kaupunkilaiset saattoivat kävellä terveysaseman ovista sisään, ja hoitajat ottivat heidät vastaan. Apuna oli konsultoiva lääkäri.

Nyt terveysasemille pitää hakeutua puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

– Kaikissa asioissa, mutta varsinkin hengitystietulehduksissa asiakkaiden pitää olla ensin puhelinpalveluun yhteydessä. Hoitajat tarvittiin siis puhelimeen, ja lääkärit siirtyivät ensilinjaan vastaanottamaan ne potilaat, jotka tulevat terveysasemalle arvioon. Jokaisen työnkuva on muuttunut, toisilla enemmän, toisilla vähemmän.

Lisäksi huomioon piti ottaa monia muita asioita, kuten henkilökunnan ohjeistaminen siitä, miten toimia turvallisesti niin, että henkilökunnan sairastumisen riski minimoidaan sekä seurantatilastojen pystyttäminen henkilökunnan ja potilaiden määrästä, koronatestaukseen ohjatuista, erikoissairaanhoidon lähetteistä, ambulanssikuljetuksista ja erityisesti suojaustarvikkeiden määrästä.

Pallasaho kiittelee koko henkilökuntaa toiminnasta valtavan muutoksen aikana.

– Kaikki ovat olleet mukana kaikin voimin ja täydestä sydämestä hoitanut asioita parhain päin. Olen kiitollinen näin ammattitaitoisista työkavereista. Haluan kiittää myös terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahnia tuesta infektioaseman toiminnan käynnistämisessä.

Yksi valtava ponnistus on takana, mutta kukaan ei tiedä, mitä on tulossa. Tällä hetkellä tunnelmat Samarian asemalla ovat odottavat. Hyvä joukkuehenki auttaa.

– Olen todella ylpeä tästä henkilökunnasta. Kaikki ovat ymmärtäneet muutoksen tarpeellisuuden ja tilanteen vakavuuden. Uusien ohjeiden mukaan lähdettiin ripeästi toimimaan ja katse on pidetty pallossa.

– Tiedämme, että tapausmäärät kasvavat ja toiminta vilkastuu. Arvioimme matkan varrella, tarvitaanko laajempia aukioloaikoja tai toiminnan laajentamista toiselle terveysasemalle.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.