Terveyskeskuslääkäreiden työtyytyväisyyttä voidaan lisätä yksinkertaisilla, mutta tärkeillä keinoilla. Tämä on huomattu Haminan terveys­asemalla, missä kaikki 12 lääkärin virkaa saatiin täyteen, ja tulevaksi kesäksikin on löytynyt täysi määrä kesätyöntekijöitä.

Hyvä maine on kiirinyt lääkäreiden keskuudessa.

"Työssä jaksaminen on itselleni tärkeä teema, ja täällä siihen on päässyt panostamaan", sanoo Haminan terveysaseman ylilääkäri Heidi Narkilahti.

Narkilahden mielestä kaikkein tärkein keino lisätä työntekijöiden työtyytyväisyyttä on kuunteleminen. Niinpä hän pyrkii siihen, että jokaisen toiveet ja huolet tulisivat kuulluiksi ja lisäksi kaikilla olisi mahdollisuus keskustella työn sisältöön liittyvistä haasteista. Ja kun toiveet on kuultu, niihin yritetään vastata joustamalla.

"Minulla on alaisena niin vastavalmistuneita kuin jo virkauran loppupuolella olevia lääkäreitä, ja huomaan, että myös työn ulkopuolinen elämä vaikuttaa siihen, mitä vaatimuksia työssä jaksamiselle on", Narkilahti sanoo.

Suurin osa Haminan virkalääkäreistä tekee lyhennettyä työaikaa

Useimmiten joustoa on Haminassa löydetty työajoista. Suurin osa virkalääkäreistä tekee lyhennettyä työaikaa, minkä osittain mahdollistaa myös hyvä palkkataso. Lisäksi joustoa on haettu työtuntien sijoittelusta ja siitä, kuinka suuren osan työstä voi tehdä etänä.

"Lisäksi meillä mietitään työnkuvaa. Jos kokee perusvastaanottotyön usein iäkkäiden ja monisairaiden potilaiden kanssa kuormittavaksi, on yritetty järjestää niin, että pääsisi tekemään enemmän toimenpiteitä tai päivystyksiä", Narkilahti sanoo.

Hän huomauttaa, että kaikki käytössä olevat keinot ovat lääkärisopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisia, joten vastaavia joustoja voidaan toteuttaa muillakin terveysasemilla.

Narkilahden johdolla Haminassa on myös kannustettu nuoria lääkäreitä erikoistumaan yleislääketieteeseen, ja moni on sille polulle päättänyt lähteäkin.

"Itse päätin aikoinaan erikoistua yleislääketieteeseen juuri siksi, että se työ tarjoaa mahdollisuuden joustoihin, joiden avulla työn voi yhdistää muuhun elämään – joka kuitenkin on se tärkein asia."

Haminassa ollaan nyt uuden edessä siinä mielessä, että Narkilahti on juuri jäämässä äitiyslomalle, eikä sijaista ole vielä löydetty. Narkilahti itse hyppäsi ylilääkäriksi 1,5 vuotta sitten työkavereiden pienestä painostuksesta.

"Ajattelin, että olen liian nuori ja kokematon, mutta itsensä haastaminen on antanut paljon. Lähijohtajuuden merkitys on korostunut. Toivon, että pystyn oikeasti olemaan alaisia lähellä."