– Kaikki innostuivat hirveästi, ja tämä lähti elämään omaa elämäänsä! Kukaan ei sanonut, että tämä ei kuulu minulle.

Kymsoten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaava ylilääkäri Eija Puhalainen iloitsee tässä koululaisten fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Movesta ja siitä, miten se jalkautettiin kouluihin rehtorien, liikunnanopettajien, koulutervey­denhuollon, kaupungin ja kolmannen sektorin saumattomalla yhteistyöllä.

Juuri näinä päivinä Move-mittauksia tehdään Kouvolan kouluissa 5. ja 8.-luokkalaisille.

Koulutkaan eivät ole enää entisensä.

Kouvolassa kävi niin, että liikuntainnostus laajeni laajenemistaan. Nyt kipinä halutaan tartuttaa myös lasten perheisiin ja jopa kaikkiin kouvolalaisiin.

Koulutkaan eivät ole enää entisensä. Vaikuttaa siltä, että Move-mittausten tulokset eivät jää nuokkumaan tietokoneilla, vaan niitä hyödynnetään.

– Hämmästyin, miten hienosti liikunta on nyt tuotu koulun arkeen; on ideoitu toiminnallisia välitunteja ja hankittu kouluille aktiivisuusmittareita.

Lue myös:

Ylipainoiset nuoret saivat elämäntapaohjausta Facebookissa - liikkumaton aika väheni