LL Virve Korhonen tutki väitöskirjassaan tuberkuloosin hoidon laatua Suomessa. Tutkimus pohjautui vuosina 1995–2014 valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin ilmoitettuihin tuberkuloositapauksiin.

Korhosen mukaan uusiutuneiden tapausten kohdalla eroteltiin uudet tartunnat ja vanhan taudin aktivoituminen vertaamalla molempien tautiepisodien bakteerikantoja uutta genotyypitysmenetelmää käyttäen.

– Erottelu on tärkeää, sillä vain vanhan taudin aktivoituminen merkitsee aiemman tuberkuloosihoidon epäonnistumista. Lisäksi selvitettiin riskitekijöitä hoidon epäonnistumiselle, Korhonen kertoo tiedotteessa.

Hoidon lopputulos oli hyvä 75 prosentissa tapauksista, mikä on selvästi alle WHO:n asettaman 85 prosentin tavoitteen.

Tilanne on vastaava useissa muissakin Euroopan maissa. Suomessa tämä johtuu pääasiassa kuolleiden suuresta 16 prosentin osuudesta.

Tuberkuloosi uusiutui alle prosentilla tapauksista tutkimusjakson aikana. Yli 80 prosenttia uusiutumisista johtui taudin uudelleen aktivoitumisesta.

Miessukupuoli oli voimakas riskitekijä sekä kuolemalle että tuberkuloosin uusiutumiselle. Uusiutuneilla tapauksilla miehistä lähes kahdella kolmasosalla oli sairaskertomuksen mukaan päihdeongelma, mutta naisista tätä ei ollut mainittuna yhdelläkään.

Vanhemmilla ikäryhmillä oli suurempi kuolemanriski, kun taas nuoremmilla sairastuneilla oli suurempi tuberkuloosin uusiutumisen riski, vaikka eroavuudet seuranta-ajoissa ikäryhmien välillä otettiin huomioon. Tuberkuloosin uusiutumisen riski oli voimakkaasti suurempi keuhkotuberkuloosia sairastavilla kuin keuhkojen ulkopuolista tuberkuloosia sairastavilla.

Kuolleiden suurta osuutta selittävät ainakin osittain suomalaissyntyisten tuberkuloosipotilaiden korkea keski-ikä sekä liitännäissairauksien yleisyys tuberkuloosia sairastavilla. Lähes kaksi kolmasosaa kuolemantapauksista ilmeni varhain, joko ennen tuberkuloosin hoidon aloitusta tai kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

– Tuberkuloosi on nykyään Suomessa niin harvinainen tauti, että se helposti unohtuu terveydenhuollon ammattilaisiltakin. Tuberkuloosin tunnettavuuden parantaminen on tärkeää, jotta tätä harvinaista tautia osataan epäillä, se todetaan ja hoito päästään aloittamaan ajoissa, Korhonen sanoo.

Hänen mukaansa on tärkeää huolehtia oikean lääkeyhdistelmän valinnasta sekä hoidon tukemisesta käyttäen valvottua lääkehoitoa, erityisesti nuoremmilla miehillä ja henkilöillä, joilla on lääkkeille vastustuskykyinen kanta.

Tuberkuloosiin sairastuu Suomessa noin 250 henkilöä vuodessa. Tautitilanteen hallinnassa keskeistä on taudin oikea-aikainen toteaminen, tartunnanjäljitys ja tehokas hoito. Hoitoon tarvitaan aina useamman lääkkeen yhdistelmä, ja hoitoaika on vähintään puoli vuotta.