Yli puolet suomalaisista eli 53 prosenttia kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa (33 prosenttia) vastustaa ajatusta.

Tulokset selviävät Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste), Yksi elämä -verkoston ja Terve Paino ry:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin kansalaisten asenteita epäterveellisten tuotteiden verotuksesta, myynninedistämisestä sekä kulutustottumuksista tiettyjen elintarvikkeiden osalta.

Taloustutkimuksen kysely toteutettiin marraskuussa 2020 internetpaneelina 1100 henkilölle.

Monissa maissa, kuten Unkarissa ja Meksikossa, on jo ryhdytty lakien ja säädösten avulla vähentämään epäterveellisten elintarvikkeiden tarjontaa ja kulutusta. Taloustutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta, olisiko myös meillä otettava käyttöön lainsäädännöllisiä keinoja vähentämään epäterveellisten tuotteiden kulutusta.

Vastaajista hieman vajaa puolet (46 prosenttia) kannattaa lainsäädännöllisiä toimia hillitsemään epäterveellisten tuotteiden kulutusta ja reilu kolmannes (36 prosenttia) vastustaa. Naiset ja korkeasti koulutetut kannattavat lainsäädännöllisiä toimia keskimääräistä enemmän.

– Tarvitsemme yhteiskunnallisia ratkaisuja lihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien ehkäisyyn. Verotus on yksi ja toistaiseksi vielä hyödyntämätön keino vaikuttaa siihen, että ruokaympäristömme tukisi nykyistä terveellisempiä valintoja, korostaa Sydänliiton terveysjohtaja Marjaana Lahti-Koski tiedotteessa.

Näin suomalaiset suhtautuvat epäterveellisen ravinnon veropiiskaan
SOKERIPITOINEN ravintoKannatti 58%Vastusti 29%
HYVIN SUOLAINEN ravinto43%38%
KORKEA RASVAPITOISUUS36%45%
Energiajuomakielto/alle 15-vuotiaat83%7%

Runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden verottamista kannattaa peräti 58 prosenttia suomalaisista ja kolmannes (29 prosenttia) vastustaa. Suolan verotusta kannattaa 43 prosenttia suomalaisista ja 38 prosenttia vastustaa.

Vähiten kannatusta sai rasvavero. Vastustajia oli enemmän kuin kannattajia: 36 prosenttia suomalaisista kannattaa rasvaveroa ja 45 prosenttia vastustaa.

– Liiallisen sokerin käytön negatiiviset terveysvaikutukset ovat selvästi parhaiten iskostuneet suomalaisten mieliin, minkä vuoksi sokerivero saanee kovimman kannatuksen. Optimaalisessa terveysperusteisessa verotuksessa kuitenkin myös suolan ja kovan rasvan verottaminen olisi tarpeen, Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas muistuttaa.

Merkittävä tulos oli, että energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiaille kannattaa peräti 83 prosenttia suomalaisista. Lapsia houkuttavien epäterveellisten juomien ja elintarvikkeiden mainonnan kielto saa myös laajaa kannatusta, 69 prosenttia eli yli kaksi kolmesta suomalaisesta on kiellon kannalla. Vain 16 prosenttia vastustaa tätä ajatusta.

Epäterveellisten elintarvikkeiden suurten pakkausten paljousalennusten kieltoa kannattaa 63 prosenttia suomalaisista ja vain 19 prosenttia vastustaa.

– Suomalaiset tietävät hyvin, että lihavuus uhkaa vakavalla tavalla ihmisten terveyttä. He vaativat päättäjiltä toimenpiteitä ylipainon vähentämiseksi. Etenkin lapsia tulee suojella ylimääräisiltä kaloreilta, Terve Paino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki sanoo tiedotteessa.