Hiv-säätiön mukaan Hiv-testiin tulisi päästä perusterveydenhuollossa ja kohdennetuissa matalan kynnyksen palveluissa.

Euroopassa arviolta joka kolmas ja Suomessa n. 18 % hiv-tartunnan saaneista ei tiedä omasta tartunnastaan, koska heitä ei ole testattu. Suomessa vuosina 2010–2019 todetuista hiv-tartunnoista yli puolet diagnosoitiin myöhään, eli vasta siinä vaiheessa, kun lääkehoito olisi jo pitänyt aloittaa, kertoo säätiön tiedote.

THL:n vuonna 2020 julkaiseman laaturekisterihankkeen selvityksen mukaan ainakin 54 %:lla vuoden 2011 jälkeen hiv-tartunnan saaneista oli ollut yksi tai useampi käynti avoterveydenhuollossa tartunnan jälkeen, mutta ennen hiv-diagnoosia.

Tilasto osoittaa, että hiv-testiä ei ole aina otettu julkisessa terveydenhuollossa, kun siihen olisi ollut tarvetta. Hiv- ja muita seksitautitestejä tulisikin tarjota aktiivisemmin perusterveydenhuollossa, myös oireettomille, Hiv-säätiö vaatii.

Varhainen diagnosointi ja hoidon aloitus pitää hiv-tartunnan saaneen terveenä ja ehkäisee jatkotartuntoja. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä hiv-epidemian hallitsemisessa, säätiön tiedotteessa kerrotaan.

"Lähes aina hiv-tartunta saadaan henkilöltä, joka ei tiedä omasta tartunnastaan. Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että ihmiset ovat halukkaita menemään hiv-testiin, jos terveysalan ammattilainen sitä ehdottaa. Siksi hiv-testien puheeksiottoa pitäisi tehostaa. Terveysalan ammattilaiset tarvitsevat siihen paremmat ohjeistukset ja lisää osaamista”, toteaa Hivpointin asiantuntija Sanna Salo.

Hiv-säätiö esittää, että julkisen terveydenhuollon rinnalle otettaisiin käyttöön kohdennettuja matalan kynnyksen testauspalveluja hiv-tartuntojen suhteen korkeammassa riskissä ja haavoittuvammassa asemassa oleville väestöryhmille.

"Hivpointin kohdennetuissa testauspalveluissa tartunnat todetaan jopa kaksi vuotta aiemmin kuin muualla terveydenhuollossa. Hiv-tartunnan saaneiden hoito päästään aloittamaan ajoissa ja voidaan estää infektion eteneminen. Samalla ehkäistään jatkotartuntoja tehokkaasti”, kertoo Hivpointin toimitusjohtaja Jukka Keronen.

22.–29.11. vietetään eurooppalaista hiv- ja hepatiittitestausviikkoa, jonka tavoitteena on rohkaista järjestöjä, julkisen terveydenhuollon yksiköitä ja viranomaisia kaikkialla Euroopassa tehostamaan hivin ja hepatiitin testausta ja lisäämään tietoisuutta varhaisemman testauksen merkityksestä.