Terveyden edistäminen on suomalaisille tärkeä vaaliteema kevään eduskuntavaaleissa. Tämä selvisi Yksi elämä -terveystalkoiden teettämästä kyselystä, jossa 58 prosenttia vastanneista kertoi odottavansa ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1010 suomalaista.

– Aktiivisimmin äänestävästä ikäluokasta, 55–74 -vuotiaista, terveyden edistämistä odotti 66 prosenttia. Kaikista vastanneista sekä naisista että miehistä 58 prosenttia vaati ehdokkaaltaan terveyttä edistäviä päätöksiä.

Selvityksen mukaan enemmän kuin joka neljäs äänestäjistä, vaati terveysinvestointeja, vaikka ne eivät säästäisikään rahaa viiden vuoden aikana. Vastaajista 30 prosenttia odotti ehdokkaan ajavan terveyden edistämistä, kunhan se on taloudellisesti kannattavaa.

Yksi elämä on avannut Terveysehdokas.fi-vaalikoneen, jonka terveyslupaukset pohjautuvat Yksi elämä -verkoston kokoamiin esimerkkeihin terveysinvestoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Terveysehdokas-vaalikoneeseen on tähän mennessä vastannut 465 eduskuntavaaliehdokasta. Eniten terveysehdokkaita löytyy kristilllisdemokraateista (19,1 % vaalikoneeseen profiilin luoneista), SDP:n ehdokkaista (12,9 %) sekä Vihreistä (12,5 %).

Kevään 2017 Kuntavaaleissa yli 30 prosenttia Terveysehdokas-vaalikoneeseen profiilinsa tehneistä ehdokkaista valittiin kunnanvaltuustoihin ympäri Suomen tekemään terveyden edistämisen päätöksiä. Kaikkiaan näitä ”terveysvaltuutettuja” on 911 eri puolilla Suomea.

Yksi elämän teettämään tutkimukseen vastasi 1010 suomalaista ja sen toteutti YouGov Finland marraskuussa 2018. Tutkimuksen virhemarginaali on ±2,8 %-yksikköä suuntaansa.