Uusista rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön aloittajista jopa 39 prosenttia päätyy pitkäaikaiskäyttäjiksi, osoittaa Kelan, Turun yliopistollisen keskussairaalan, Turun ja Helsingin yliopiston sekä Niuvanniemen sairaalan tutkimus.

Käyttö pitkäaikaistui erityisesti iäkkäillä eli 65 vuotta täyttäneillä. Heistä jopa 55 prosentista tuli pitkäaikaiskäyttäjiä. Työikäisistä pitkäaikaiskäyttäjiksi tuli 34 prosenttia.

Potilaan iän ohella myös käytetty lääkeaine vaikutti käytön pitkäaikaistumiseen. Nitratsepaamilla aloittaneista 76 prosenttia, tematsepaamilla 64 prosenttia, loratsepaamilla 62 prosenttia ja klonatsepaamilla aloittaneista 58 prosenttia päätyi pitkäaikaiskäyttäjiksi.

Muita pitkäaikaistuimiseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan miessukupuoli, sosiaalietuuksien saaminen, psykiatriset oheissairaudet sekä päihteiden käyttö.

Tutkimuksessa käytettiin tietolähteenä useita Kelan keskeisiä etuusrekistereitä ja muiden rekisterinpitäjien rekisteritietoja.