Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvitti koronavirustautiin liittyviä kuolemantapauksia ikäryhmittäin.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien lukumäärä on joulukuun 2020 jälkeen puolittunut yli 90-vuotiailla neljää viikkoa kohti tarkasteltuna, kertoi THL.

– Koronavirukseen menehtyneiden määrän mahdollista vähenemistä iäkkäimmillä selittää kontaktien välttäminen sekä rokotukset, arvioi THL:n vanhempi tutkija Petteri Hovi tiedotteessa.

70–79-vuotiaiden ikäryhmässä ovat koronakuolemien määrät välillä laskeneet ja sitten nousseet jälleen takaisin. Muissa ikäryhmissä ei koronan vuoksi kuolleiden lukumäärissä ole viime kuukausina nähtävissä muutoksen merkkejä.

Koronaan sairastuneiden kuolleisuus saattaa olla nyt vähenemässä.

Positiivisen koronavirustestin saaneiden kuolleisuus oli yli 90-vuotiaiden ikäryhmässä 33 prosenttia vuodenvaihteessa ja on helmi-maaliskuussa ollut 17 prosenttia.

80–89-vuotiaiden ikäryhmässä positiivisen testituloksen saaneista puolestaan menehtyi vuodenvaihteessa 24 prosenttia, kun luku on helmi-maaliskuussa ollut 19 prosenttia.

– Muutoksen syynä saattaa vielä olla satunnaisvaihtelu. Jos kuitenkin positiivisen testituloksen saaneiden kuolleisuuden lasku jatkuu, voi tätä selittää rokotteen tuoma parempi suoja vakavaa tautia vastaan, kertoo Hovi.

LUE MYÖS:

Covid-19-tautiin liittyvällä kuolemalla tarkoitetaan tässä kuolemaa, joka on tapahtunut 30 vuorokauden sisällä positiivisen koronatestituloksen saamisesta.

Tarkastelussa keskityttiin joulukuun 2020 alun jälkeiseen aikaan, jotta muutokset näytteenoton tiheydessä eivät vaikuttaisi lukemiin ja jotta viime kuukausien tilannekehitys erottuisi paremmin.

Koko pandemian aikana koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on ollut 6. toukokuuta mennessä Suomessa 958 kappaletta.

Tiedot koronavirustautiin menehtyneistä saadaan lääkäreiltä tartuntatautirekisterin kautta, suoraan sairaanhoitopiireiltä ja väestötietojärjestelmästä. Sairaanhoitopiirien lähettämät tiedot olisivat tarkimmat, mutta ne eivät sisällä tietoja iästä.

Tartuntatautirekisterin ja sairaanhoitopiirien ilmoittamat luvut saattavat erota toisistaan. Tämä johtuu siitä, että ne mittaavat covid-19-kuolemia erilaisilla tavoilla. Sairaanhoitopiirit raportoivat alueeltaan tautiin liittyvät kuolemat vain lukumäärinä. Tartuntatautirekisteriin sen sijaan kirjataan kahdenlaista tietoa kuolemista.