Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt, että koronarokotuksia Astra Zenecan rokotteella voidaan jatkaa 65 vuotta täyttäneillä ensi maanantaista 29.3. alkaen.

– 65 vuotta täyttäneillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada rokotuksen jälkeen hyvin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä, joiden mahdollista yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen parhaillaan selvitetään. Tämän ikäryhmän rokotuksia voidaan siis jatkaa normaalisti, perustelee THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotteessa.

Vakavan koronavirustaudin riski kasvaa iän myötä merkittävästi, ja koronarokotukset tarjoavat tehokasta suojaa sitä vastaan.

Myös THL:n nimittämä Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä Krar totesi tiistaina, että Astra Zenecan rokotteen käytön jatkaminen 65 vuotta täyttäneillä on lääketieteellisesti perusteltua.

Astra Zenecan rokotetta ei toistaiseksi alle 65-vuotiaille

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Astra Zenecan koronarokotetta ei Suomessa toistaiseksi kuitenkaan anneta alle 65-vuotiaille.

Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on ilmoitettu alle 65-vuotiailla rokotuksen jälkeen jonkin verran tavallista enemmän hyvin harvinaisia aivolaskimotukoksia ja niin kutsuttuja yleistyneitä suonensisäisiä hyytymisiä. Niiden mahdollista syy-yhteyttä Astra Zenecan koronarokotteeseen selvitetään parhaillaan, ja sillä välin alle 65-vuotiaiden rokotukset toteutetaan muilla rokotteilla.

– Selvitystyö siitä, onko syy-seuraussuhdetta rokotuksen ja harvinaisten tautitapausten välillä olemassa, jatkuu edelleen. Vaikka rokotusten jatkuminen on nykyisessä epidemiatilanteessa hyvin tärkeää, mahdolliset haittatapaukset on selvitettävä hyvin huolellisesti. Jos syy-seuraussuhde todetaan, etsimme myös mahdollisuuksia pienentää riskiä edelleen esimerkiksi kohdentamalla rokotuksia, kertoo THL:n ylilääkäri ja Krarin sihteeri Hanna Nohynek.

THL jatkaa selvitystyötä Suomessa Fimean ja suomalaisten tutkijoiden kanssa sekä kansainvälisesti Euroopan lääkeviraston ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Selvityksessä hyödynnetään muun muassa terveydenhuollon rekistereistä ja laboratoriotutkimuksista saatavaa tietoa.

THL kertoo selvitystyön etenemisestä ensi viikon aikana.

Muiden rokotteiden käyttö jatkuu normaalisti

Alle 65-vuotiaiden koronarokotuksia Astra Zenecan rokotteella jatketaan aikaisintaan pääsiäisen jälkeen. Rokotusten pääpaino on tällä hetkellä ikääntyneiden eli yli 70-vuotiaiden rokottamisessa, mutta Astra Zenecan rokotteen tauottaminen alle 65-vuotiailla voi kuitenkin aiheuttaa muutoksia paikallisiin rokotusjärjestelyihin.

Järjestelyt vievät kunnissa hetken aikaa. Suosittelemme, että rokotusajan jo varanneet ihmiset seuraavat oman kuntansa tiedottamista. Rokotukset muilla koronarokotteilla jatkuvat koko ajan normaalisti, ja arvioimme, että rokotteita saadaan kevään mittaan entistä enemmän, Nohynek sanoo.

THL päätti keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön varotoimenpiteenä perjantaina 19. maaliskuuta, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimealle oli ilmoitettu kaksi harvinaislaatuista aivolaskimotukostapausta.

Oireet olivat ilmaantuneet 4–10 päivää Astra Zenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Toisin kuin Norjassa ja Saksassa havaituilla tapauksilla, molemmilla Suomessa sairastuneilla todettiin useita verisuonitukoksiin liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä.

Kaikkiaan Astra Zenecan rokotteen on saanut Suomessa yli 180 000 ihmistä ja koko maailmassa 47 miljoonaa ihmistä. Rokotteen suojateho on tehotutkimuksissa ja laajassa myyntiluvan jälkeisessä käytössä ollut oireista koronavirustautia vastaan 60–80 prosenttia, ja vakavaa tautia vastaan lähes 100 prosenttia.