Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.11.2021 antanut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle leikkaustoimintaa koskevan valvontapäätöksen. Päätöksellä varmistetaan potilasturvallisuutta, kertoo Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedotteessa.

Päätöksessään aluehallintovirasto määrää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lopettamaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan 31.12.2021 mennessä. Kyse on yleisanestesiassa toteutettavista hammashoidoista ja leikkauksista, joiden suorittaminen vaatii anestesiologista erityisosaamista.

Määräys ei koske paikallis- tai johtopuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä. Myös lyhyessä anestesiassa tehtävien psykiatrian sähköhoitojen ja sydämen rytminsiirtojen osalta aluehallintovirasto katsoo, että niitä voidaan suorittaa Iisalmen sairaalassa, sillä edellytyksellä, että henkilöstön ammattitaidon säilyminen on varmistettu ja omavalvonnallisesti seurataan potilasturvallisuuden toteutumista.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä leikkaustoiminta käsittää kirurgisia, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä gynekologian toimenpiteitä, joista suurin osa tehdään paikallis- tai johtopuudutuksessa. Lisäksi kuntayhtymässä on tehty psykiatrisiin hoitoihin liittyviä sähköhoitoja ja sydämen rytminsiirtoja.

Toimenpiteiden yhteydessä on pienessä määrin tehty vaativia puudutuksia tai hammashoitojen yhteydessä toteutettu yleisanestesia, jotka vaativat anestesiologista erityisosaamista. Aluehallintoviraston mukaan nämä toimenpiteet kuuluvat terveydenhuoltolain perusteella keskitettäviksi yhteispäivystyssairaaloihin potilasturvallisuuden varmistamiseksi.