Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti ylimääräisessä kokouksessaan eilen torstaina keskeyttää erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen valmistelun, ja esittää valtuustolle valmistelun lopettamista.

Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen tai yhtiöittäminen on kuumentanut tunteita Sosterissa tammikuusta asti. Henkilöstö ei ole halunnut, että erikoissairaanhoito yhtiöitetään vaan se on liputtanut yliopistollisen sairaalan Kysin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön puolesta.

Tehyn, Superin, JHL:n, Jytyn ja Jukon Savonlinnan seudun ammattiosastot ottivat vahvasti kantaa asiaan viime viikolla ja Sosterin lääkärikunta kuluvan viikon maanantaina.

Lääkärit korostivat kannanotossaan, että Kys yliopistosairaalana pystyy tarjoamaan lähes kaiken sen erikoissairaanhoidon, mitä Savonlinnassa ei pystytä potilaille antamaan, lukuun ottamatta joitakin valtakunnallisesti keskitettyjä hoitoja.

Lääkärit painottivat myös vuosikymmenten kokemusta yhteistyöstä Kysin kanssa, etenkin jo olemassa olevia toimivia hoitoketjuja ja yhteisiä kumppanuuslääkärivirkoja.

Tähän mennessä Sosteri on ostanut vuosittain Kysiltä erikoissairaanhoidon palveluja noin 11 miljoonalla eurolla vuosittain. Ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat yksittäisiä miljoonia.

Lue lisää lääkärien kannanotosta täältä.

Sosterissa ryhdyttiin alun perin valmistelemaan erikoissairaanhoidon ulkoistamista, koska erikoissairaanhoidon palveluita keskittävien lakien pelättiin uhkaavan lähipalveluita, yhteispäivystystä ja työpaikkoja alueella.

Neuvoteluissa oli hyvä henki.

Nyt siis Sosterin hallitus haluaa panna pisteen kaavailuille erikoissairaanhoidon yhtiöittämisestä. Käänteelle on kuitenkin ehtoja. Keskeinen ehto on, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta turvataan hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä.

Sosteri turvautuikin tässä korkeampiin voimiin. Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja kunta- ja omistajaministeri Sirpa Paatero (sd) vierailivat Sosterissa viikko sitten keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirin johto kävi ministerien kanssa neuvottelut, joissa sovittiin menettelytavoista ja Savonlinnan keskussairaalan nykyisten toimintojen turvaamisesta.

– Neuvotteluissa oli hyvä henki. Pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, että Savonlinnan keskussairaalan tulevaisuus pystymään turvaamaan julkisella yhteistyöllä, eikä meidän tarvitse turvautua yksityistämiseen palveluiden säilyttämiseksi alueellamme, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.

Sosteri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo aiemmin aloittaneet selvitystyön mahdollisesta sairaanhoitopiirien yhdistymisestä. Selvitystyö alkoi molempien sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksillä kesäkuussa.

– Kutsumme nyt ministeriön mukaan valmisteluun, jotta valmistelu tehdään kolmikantaisesti molempien sairaanhoitopiirien ja ministeriön avoimella yhteistyöllä, Nousiainen sanoo.

Selvityksen valmistuttua aiotaan arvioida, onko jo nykyisten lakien puitteissa mahdollista lähteä yhdistämään Sosterin erikoissairaanhoitoa osaksi Kuopion yliopistollista sairaalaa.

– Toinen mahdollinen vaihtoehto etenemisessä on, että Sosterin jäsenkunnat päättävät liittyä Pohjois-Savon maakuntaan, jolloin valmistelu voitaisiin tehdä osana Pohjois-Savon maakunnan sote-valmistelua. Tämä on kuitenkin Sosterin jäsenkuntien asia, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.

Sosterin kuntayhtymähallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi kuusi asiaan liittyvää kohtaa:

1. Erikoissairaanhoidon ulkoistus ja sen valmistelu lopetetaan.

2. Valmistelua jatketaan julkisen palvelun järjestämiseksi yhteisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa 17.6.2019 hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti.

3. Kuntayhtymävaltuusto toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö on 28.8.2019 käytyjen neuvottelujen mukaisesti pyynnöstä lupautunut osallistua tämän selvityksen tekemiseen.

4. Edelleen kuntayhtymävaltuusto toteaa, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta tulee turvata hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä (keskittämisasetus ja siihen liittyvät toimenpiteet s. 149).

5. Edelleen kuntayhtymävaltuusto päättää, että tämä Pohjois-Savon suunta on Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Sosterin vahva tahtotila palvelujen julkiseksi järjestämiseksi.

6. Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon yhdistämistä ja myöhemmin mahdollista maakunta-sotea vain yhteen suuntaan eli Pohjois-Savon suuntaan.

Sosterin kuntayhtymävaltuusto kokoontuu käsittelemään asiaa erikseen sovittavana ajankohtana.

Lue myös:

Sosterin lääkärit korottivat äänensä – Ottivat vahvasti kantaa Kysiin yhdistymisen puolesta (MU 3.9.2019)

Nyt se on selvää – Sosteri sinetöi erikoissairaanhoidon ulkoistuksen (MU 7.3.2019)

Itä-Savossa aiotaan ulkoistaa erikoissairaanhoito – Sosteri haluaa pitää kiinni palveluistaan (MU 29.1.2019)