Yksityinen sektori on tarjonnut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) apua koronakriisin hoidossa jo kolmen viikon ajan, mutta sitä ei ole otettu vastaan, väittää Hyvinvointiala HALI ry. Järjestö on suurin yksityisten sosiaali- ja terveysalan ja varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen edustaja Suomessa.

HALI kertoo lähettäneensä jo kolme viikkoa sitten STM:lle listan toimista, joilla yksityinen sektori voisi osallistua nykyistä laajemmin kansallisen koronakriisin hoitamiseen.

– Koronakriisin ei pitäisi olla yksityisen tai julkisen sektorin asia vaan kaikkien asia, sanoo HALIn osaamisjohtaja Arja Laitinen.

Tähän mennessä yhteistyö kriisin hoidossa on Laitisen mukaan ollut käytännössä lähinnä vuoropuhelua, eikä mihinkään yhteiseen toimintasuunnitelmaan kriisin ratkaisemiseksi ole ryhdytty.

Talouselämä ei tavoittanut maanantaina STM:stä ketään kommentoimaan HALIn väitteitä.

Yksi keskeisimmistä HALIn ehdottamista toimista liittyy koronatestauksen lisäämiseen. Laitinen sanoo, että yksityisellä sektorilla on olemassa tarvittavat resurssit koronaviruksen testauskapasiteetin tuplaamiseen muutamassa päivässä, jos tämä kapasiteetti vain halutaan hyödyntää.

Jo tällä hetkellä esimerkiksi lääkäripalveluyritykset Mehiläinen ja Terveystalo tekevät koronavirustestejä, mutta se on Laitisen mukaan pienimuotoista verrattuna siihen, miten suuri potentiaali yksityisellä sektorilla olisi testejä tehdä. Laitisen mukaan yksityisellä sektorilla on myös olemassa riittävästi koulutettua työvoimaa tartuntaketjujen jäljittämiseen.

HALIn mukaan yksityisellä sektorilla on myös tarjota nopealla aikataululla yli 2000 vuodepaikkaa hoiva- ja hoitotiloiksi. Niihin voitaisiin siirtää julkiselta puolelta sellaisia potilaita, jotka eivät tarvitse tehohoitoa tai joiden hoitoon ei liity tartuntavaaraa.

Tämä vähentäisi pulaa vuodepaikoista tilanteessa, jossa julkisen sektorin oma kapasiteetti ei riitä enää hoitamaan kaikkia hoivaa tai sairaanhoitoa tarvitsevia.

– Ihmettelen keskustelua esimerkiksi Messukeskuksen valjastamiseksi koronapotilaiden hoitoon, kun yksityisellä sektorilla olisi tarjota tuhansia vuodepaikkoja julkisen sektorin käyttöön” Laitinen sanoo.

Näiden toimien lisäksi HALI on ehdottanut STM:lle, että sen jäsenyritykset keventäisivät julkisen sektorin työtaakkaa myös muiden kuin koronavirusta sairastavien potilaiden hoidossa.

HALIn mielestä taakanjako olisi mahdollista useissa terveydenhuollon palveluissa, kuten työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa, ensihoidossa sekä sellaisissa leikkauksissa, jotka eivät edellytä erikoissairaanhoitoa.

– Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että myös muut kuin koronaviruspotilaat saavat tarvitsemansa hoidon epidemian aikana, Laitinen sanoo.

Laitinen kertoo, että yksityisen sektorin ehdotuksiin on vastattu STM:stä pelkällä kiitoksella. Edes siitä ei olla laadittu suunnitelmaa, miten yksityisen sektorin resurssit otetaan käyttöön, jos julkinen sektori niitä joskus sattuisi tarvitsemaan.

– On epävarmaa miten kauan toimijat haluavat olla valmiustilassa sen varalta, että resursseja halutaankin ottaa laajemmin käyttöön, hän sanoo.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.