Sote-uudistuksella tavoitellaan palveluiden parempaa saatavuutta, eriarvoisuuden vähentämistä ja menojen kasvun hillitsemistä. Uudistuksen valmistelun aikana on esitetty lukuisia keinoja tavoitteiden saavuttamiselle.

Niitä ovat muun muassa järjestämisvastuun siirtäminen kuntia suuremmille organisaatioille, rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen, sote-palveluiden integraation parantaminen sekä uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen. Ne kaikki ovat osaratkaisuja ja niitä tarvitaan, LPY:n kannanotossa todetaan.

− Välttämätöntä palvelurakenneuudistusta tehtäessä on uskallettava muuttaa palvelujärjestelmän perusrakenteita. Julkisella sektorilla olevan palveluiden järjestämisvastuun eriyttäminen palvelutuotannosta olisi sekä rakenteita että ajattelumallia muuttava uudistus, LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Hyvinvointiyhteiskuntamallissa julkisella sektorilla on hyvin laaja vastuu sote-palveluiden järjestämisestä. Yhdistettynä pääosin verorahoitteiseen palvelutuotantoon ja monituottajamallin hyödyntämiseen sillä on onnistuttu turvaamaan sote-palveluiden oikeudenmukainen saatavuus suhteellisen hyvin.

Nykyiset haasteet kuitenkin edellyttävät palvelujärjestelmän kehittämistä. Tuottavuutta on parannettava merkittävästi, jotta soten tavoitteet voidaan saavuttaa. Sille on nyt löydettävä oikeat keinot ja kannusteet, LPY vaatii.

Palveluiden järjestämisvastuun eriyttämisellä niiden tuotannosta luodaan edellytykset ja kannusteet koko palvelujärjestelmän uudelleen organisoimiselle ja toimijoiden roolittamiselle. Samalla on kehitettävä kustannuslaskentaa sekä lisättävä palvelutuotannon läpinäkyvyyttä ja tuottajien vertailtavuutta.

− Järjestämisen eriyttämisen avulla julkisen sektorin toimijat voivat nykyistä paremmin keskittyä viranomaisvastuuta ja julkista vallankäyttöä edellyttävien tehtävien hoitamiseen sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseen. Tällöin myös demokraattisen päätöksenteon edustajien, vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden, rooli tavoitteiden asettajana ja taloudellisten resurssien myöntäjänä selkeytyy. Parhaaseen tulokseen päästään, kun julkinen sektori keskittyy palveluiden järjestämiseen – ja tuottajaksi valitaan aina paras, Partanen toteaa.

Lue seuraavaksi: