Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä mitataan niin sanotulla T3-arvolla. Sillä tarkoitetaan kolmatta vapaata varattavissa olevaa aikaa terveydenhuollon yksikköön. Ostopalveluita hyödyntävissä kunnissa on pääsääntöisesti pystytty lyhentämään T3-aikaa – usein huomattavasti.

Esimerkiksi Espoo ilmoittaa verkkosivuillaan, että T3-aika sen itse operoimilla terveysasemilla oli tämän vuoden tammi-huhtikuussa 39–90 vuorokautta. Samana ajanjaksona ostopalveluna toimivalla Matinkylän terveysasemalla T3-aika oli 3–5 vuorokautta. Kahdella palveluseteliä hyödyntävällä terveysasemalla T3-aika oli 5–6 vuorokautta. Espoo ei erittele julkaisemissaan tilastoissa lääkärin ja hoitajan vastaanoton T3-aikoja.

– Hallitus on varmasti tietoinen näistä tilastoista, mutta mitä se tekee? LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen huomauttaa.

– Hallitus valmistelee sote-uudistusta, jolla vaikeutettaisiin hyvinvointialueiden mahdollisuuksia hankkia ostopalveluita yksityiseltä sektorilta. Mutta sekään ei hallitukselle riitä. Lisäksi se haluaa purkaa tai mitätöidä jo kauankin ennen uudistusta tehtyjä, laillisia ja toimiviksi todettuja ulkoistussopimuksia. Onko tässä mitään järkeä?

Partasen mukaan kunnat ovat ostopalveluiden avulla paitsi parantaneet hoitoon pääsyä, myös hillinneet kustannusten kasvua.

– Hallitus on ilmoittanut tekevänsä tietoon pohjautuvia päätöksiä. Sote-alalla näin ei näytä olevan, vaikka hallitus on asettanut tavoitteekseen terveyserojen kaventamisen. Se ei tule onnistumaan, sillä kasvavissa jonoissa ovat ne, joilla ei ole käytettävissään työterveyshuollon palveluita tai terveysvakuutuksia eikä varallisuutta maksaa yksityisestä hoidosta.

– Hallitukselle näyttää olevan tärkeämpää vähentää yksityisiltä toimijoilta hankittavien palveluiden määrää kuin parantaa hoitoon pääsyä – ja siten pyrkiä soten tavoitteisiin. Jos uudistus toteutuu hallituksen haluamalla tavalla, hoitojonot kasvavat.