Samaan aikaan kun julkisen puolen koronatestaus on ruuhkautunut pahoin, pääsee Terveystalossa ja Mehiläisessä koronatestiin vuorokauden sisällä, vaikka koronatestien kysyntä on kasvanut huomattavasti myös niissä.

– Tänään pääsee vielä pääkaupunkiseudulla testiin. Tampereella voi joutua odottamaan seuraavaan tai sitä seuraavaan päivään, toteaa Terveystalon laboratoriodiagnostiikan johtaja Eeva Nyberg-Oksanen.

– Saman päivän aikana pääsee, riippuen tietysti kellonajasta jona testin itselleen varaa, kertoo puolestaan Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf.

Tiistaina Terveystalolla on koronatestiaikoja tarjolla 3000, kun viikko sitten testauskapasiteetti oli vielä yli puolet pienempi – 1200 testiä.

– Kaikki kapasiteetti menee käyttöön ja kysyntä kasvaa koko ajan, Neberg-Oksanen sanoo.

Mehiläinen on niin ikään viikossa tuplannut testauskapasiteettina 1500 testistä 3000 testiin.

– Uskon, että meillä on mahdollisuus kasvattaa testauskapasiteetti vielä nykyisestä 6000 testiin päivässä.

Nyberg-Oksasen mukaan lasten osuus testattavista on viime päivinä kasvanut. Tällä hetkellä joka kymmenes Terveystalossa covid-19 -virukselta testattava on alaikäinen.

Mehiläisessä testatuista henkilöistä alle kouluikäisiä on 15 prosenttia ja alle 18-vuotiaita 20 prosenttia.

Suurin osa testattavista on Mehiläisessä kuitenkin yhä aikuisia, eikä lasten testaaminen ole vähentänyt edellytyksiä aikuisten testaamiseen, Asklöf vakuuttaa.

Koronatestauskapasiteetti on pystytty tuplaamaan Mehiläisessä ja Terveystalossa testausaikoja lisäämällä, uusia testauspisteitä avaamalla ja näytteenottoa nopeuttamalla.

Mehiläinen on myös käynnistänyt uudelleen testinäytteiden kuljetukset Etelä-Koreaan näytteiden analyysiä varten.

Terveystalossa taas laboratoriohenkilöstöä on siirretty muista tehtävistä koronatestauksen piiriin.

Koronatestauskapasiteetin nostaminen ei ole ruuhkauttanut muiden tautinäytteiden ottoa, vaan erilaisiin testeihin pääsee Terveystalossa nyt jopa nopeammin kuin tavallisesti.

– Nyt on paras aika hoitaa muitakin vaivoja, Nyberg-Oksanen sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

OUTI JÄRVINEN

Samaan aikaan kun Terveystalolla koronatestauskapasiteetti on kyetty tuplaamaan viikossa, junnaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (Hus) testauskapasiteetti pahasti paikoillaan.

Hus tiedotti eilen, että sen testauskapasiteetti on kesäkuun alusta lähtien ollut noin 4000 testiä.

Nyt Husin koronatestausapalvelu on pääkaupunkiseudulla ruuhkautunut.

Testauskapasiteetin kasvattamisen esteenä on Husissa erityisesti laboratoriohenkilökunnan riittävyys. Hus tarvitsisi vähintään 600 uutta työntekijää koronanäytteenottoon, jotta testauskapasiteetti voitaisiin nostaa 10 000 testiin.

Pitkien hoitojonojen takia Hus ei pysty siirtämään henkilöstöä muista tehtävistä koronatestauksen piiriin, joten henkilökunta pitäisi rekrytoida Husin ulkopuolelta.

– Hus myös odottaa, että valtiovalta pyrkii aktiivisesti rakentamaan valtakunnallista ratkaisua testauskapasiteetin nostoon ja erityisesti näytteenoton resurssikysymykseen”, Hus tiedotti maanantaina.