Valvira myönsi viime vuonna 160 uutta yksityisen terveydenhuollon lupaa eli 34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Muutoslupia myönnettiin 57 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 716.

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien ja toimipaikkojen määrät kasvavat vuodesta toiseen. Koronaviruspandemia ei näytä pysäyttäneen kasvua.

Yhteensä vuoden 2020 lopussa Valviran luvalla toimi 799 palvelujen tuottajaa ja 7 423 toimipaikkaa. Suurin yksityisen terveydenhuollon palveluala on avohoidon lääkäripalvelut, jossa toimii noin 40 prosenttia terveydenhuollon palveluntuottajista.

Palveluntuottaja tarvitsee Valviralta uuden toimiluvan silloin, kun palveluntuottaja aikoo toimia useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Muutoslupa täytyy hakea silloin, kun toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tai voimassa olevaan lupaan lisätään uusi toimipaikka.

Lue myös: