Suomen ensimmäinen yksilöllisen syöpälääketieteen professuuri perustetaan Helsingin yliopiston ja Husin yhteyteen.

Uuden professuurin avulla on tarkoitus edistää syöpäsairauksien tutkimusta potilaiden hoidon viemiseksi entistä yksilöllisempään suuntaan. Se pyritään toteuttamaan opetuksen, tieteellisen tutkimuksen ja laaja-alaisen yhteistyön keinoin.Tavoitteena on tuoda uusimpia innovaatioita potilaiden hoitoon.

Professuuri on pysyvä. Sen ensimmäiset viisi vuotta rahoitetaan kolmen lääkealan yrityksen tuella.

Harvinaista maailmassa

Yksilöllisen syöpälääketieteen professuurin tehtäväkenttä on laaja. Professori johtaa yksilöllisen syövän hoidon perus- ja translationaalista tutkimusta ja edistää näihin liittyvien kliinisten sovellusten käyttöönottoa.

Tavoitteena on kehittää syövän diagnostiikkaa ja edistää lääketutkimusta ja tietopohjaista päätöksentekoa. Lisäksi merkittävää on yhteistyö eri sidosryhmien välillä Suomessa ja kansainvälisesti.

”Yksilölliselle syövän hoidolle omistettu professuuri on harvinaisuus maailmalla. Syöpäsairauden ominaispiirteisiin suunnattu yksilöllinen hoito parantaa hoitotuloksia ja terveydenhuollon vaikuttavuutta”, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes sanoo tiedotteessa.

Lähelle potilasta

Avoimella haulla valittava tuleva professori tulee valituksi myös HUSin Syöpäkeskuksen ylilääkärin sivuvirkaan.

”On tärkeää, että professori toimii myös yliopistoklinikalla, sillä monesti merkittävät tutkimusaiheet syntyvät juuri potilashoidon äärellä. Vastaavasti uusien tutkimustulosten soveltaminen osaksi potilashoitoa nopeutuu”, Husin Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson sanoo.

Lue seuraavaksi: