Lääkäritaustainen kansanedustaja Sari Tanus (kd) vaatii hallitukselta pikaisia toimia hoitajapulan vuoksi. Yhtenä keinona helpottaa tilannetta hän ehdottaa muutoksia eläkkeellä olevien hoitajien verotukseen.

Eläkkeellä olevia hoitajia voitaisiin houkutella tekemään osa-aikatyötä houkuttelemalla heitä veroedulla, Tanus esittää.

”Tällä hetkellä eläkkeellä olevan hoitajan ei ole kannattavaa tehdä eläkkeensä lisäksi töitä, koska tehdyn työn vaikutus kokonaisveroon on niin suuri, ettei tehdystä työstä jää juuri mitään käteen. Moni eläkkeellä oleva hoitaja on ilmaissut halunsa tehdä osa-aikatyötä, jos se olisi myös taloudellisesti kannattavaa”, Tanus kertoo tiedotteessa.

Tanus esittää, että eläkkeellä oleva hoitaja voisi eläkkeensä lisäksi ansaita 10000 euroa vuodessa perusveroprosentilla, jolloin työn vastaanottaminen olisi kannattavaa ja mielekästä.

”Tässä mallissa eläkkeensaajalla olisi ikään kuin kaksi erillistä verokirjaa. Toinen eläkettä varten ja toinen eläkkeen lisäksi tehtävää työtä varten. Nykyisessä työllisyystilanteessa samaa mallia voitaisiin soveltaa mahdollisesti myös muiden eläkeläisten kohdalla, jos kokeilu osoittautuisi toimivaksi”, Tanus sanoo.

Hänen mukaansa järjestelyllä saataisiin ”nopeasti paljon osaavaa, ja valmiiksi ammattitaitoista työvoimaa helpottamaan akuuttia hoitajapulaa”.

Eläkkeensaajalla olisi ikään kuin kaksi erillistä verokirjaa.

Tilanne terveydenhuollossa on kriisiytynyt, joten päätöksiä tulee tehdä niin nopeasti kuin mahdollista, Tanus painottaa. Hänen mukaansa tilanne sairaaloissa on monin paikoin hälyttävä. Henkilöstön alimitoitus vaikuttaa työssä olevien hoitajien jaksamiseen ja sitä myöten entisestään pahentaa ongelmia.

Tanuksen mukaan hoitajien huonot palkat ja työn rasittavuus ovat suurimpia syitä hoitajien siirtymiseen muihin töihin.

”Tilannetta ei pystytä ratkaisemaan nopeasti edes koulutusta lisäämällä, eikä hoitajien tuominen ulkomailta voi Tanuksen mukaan olla ainut, pysyvä ratkaisu. Ongelmaan tulee jatkossa löytää kestäviä ratkaisuja mm. palkkoja korottamalla, koulutuspaikkoja lisäämällä ja riittävällä hoitajien määrällä. Akuuttiin hoitajapulaan nämä toimet ovat kuitenkin liian hitaita”, Tanus katsoo.

LUE MYÖS: