Yhteistyön edistäjät

Pekka Aho

Hyks Vatsakeskuksen verisuonikirurgi. Aho kollegoineen on dokumentoinut revenneen vatsa-aortan pullistuman hoidon simuloinnista saatuja hyviä tuloksia. Simulointi on kohentanut henkilöstön luottamusta omaan osaamiseensa ja selkeyttänyt rooleja toimenpiteessä.

Timo Alalääkkölä

Oys TestLabin projektipäällikkö. Edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ja vauhdittaa uusien terveysalan tuotteiden kehitystä ja käyttöönottoa järjestämällä yrityksille tuotteiden testaus- mahdollisuuksia ja käyttäjäpalautetta sairaalan työntekijöiltä.

Mikael von und zu Fraunberg

Kysin neurokirurgian apulaisylilääkäri. Kysin moniammatillinen työryhmä kehitti neuromodulaatiohoitopolkua, jotta kipustimulaattorihoidon vaikuttavuutta pystytään paremmin seuraamaan. Vuorovaikutus potilaisiin on tiivistynyt.

Kirsi Jahnukainen ja Ulla Wartiovaara-Kautto

Husin lastenhematologi ja onkologi, Karoliinisen instituutin lasten syöpätautien vieraileva professori Jahnukainen ja Hyks Syöpäkeskuksen hematologian yksikön osastonylilääkäri Wartiovaara-Kautto yhdistivät voimansa yli toimialarajan ja perustivat etnisten anemioiden poliklinikan.

Pauliina Molander ja Jukka Raittinen

Hus Peijaksen sairaalan sisätautien ja gastroentero- logian erikoislääkäri Molander ja Vantaan Martinlaakson terveysaseman lääkäri Raittinen pitävät yhdessä IBD-vastaanottoa Vantaalla Tikkurilan terveysasemalla. Pilottihankkeella pyritään takaamaan laadukas hoito kasvavalle IBD-potilasjoukolle ja tuki terveyskeskuslääkäreille. Helpottaa erikoissairaanhoidon painetta.

Outi Mäkelä

Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja. Yliopistosairaalapaikkakunnat tiivistivät yhteistyötään ajaakseen etujaan sote- ja maakuntauudistuksessa. R5:ksi nimetty viiden maakunnan ryhmä kokoontuu kuukausittain.

Teuvo Määttä

Husin ensihoidon vastuulääkäri. Tehnyt pitkän uran ensihoidon koulutuksen ja viranomaisyhteistyön kehittäjänä. Sai Konrad ReijoWaaran palkinnon.

Kyösti Oikarinen

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, suu- ja leukakirurgian professori. Valintakoeuudistuksen kärkimies. Edistänyt myös Oulun lääketieteellisen tiedekunnan ja yritysten yhteistyötä.

Anne Pitkäranta

Husin tutkimusjohtaja. Kehittää Husin ja yritysten yhteistyötä. Uutta tänä vuonna muun muassa Testbed-testaustila ja virtuaalitodellisuuden laboratorio Hus VR Lab.

Johanna Suvanto

Siun soten mielenterveys ja päihdepalvelujen palvelupäällikkö, ylilääkäri. Alkuvuodesta jokaiseen maakunnan terveyskeskukseen perustettiin niin sanottu integraatiotiimi, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa pohtimaan, miten voitaisiin vähentää asiakkaiden pompottelua.