Oulun seudun yhteispäivystyksen (OYSP) chatissa sairaanhoitajat vastaavat akuuttiin terveyspulmaan, itsehoitoon tai hoitoon hakeutumista koskeviin kysymyksiin arkipäivisin kello 10–20. Kyseessä on OSYP:n alueella tehtävä sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen tähtäävä kokeilu, joka jatkuu toukokuun loppuun asti.

Chat-palvelussa asiakkaat voivat kysyä yleistä terveysneuvontaa tai päivystyksellistä palveluohjausta koskevia kysymyksiä. Asiointi palvelussa tapahtuu nimettömästi. Sähköisen neuvonnan palvelu toteutetaan yhteistyössä Päivystystalo.fi -palvelun ja terveysneuvontapalvelu Luona Hoiva Oy:n kanssa.

Henkilökohtaista terveysneuvontaa tarvitsevat asiakkaat ohjataan soittamaan terveysneuvonnan puhelinpalveluun numeroon 08 315 2655.

Sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi chat-kokeilun yhteydessä kerätään tietoa palvelun käytöstä. Käyttämällä OSYP Terveysneuvonta-chat palvelua asiakas hyväksyy palveluun kertyvän tiedon tallentamisen tutkimuskäyttöön. Yksittäisiä palvelun käyttäjiä ei voida tunnistaa kerättävästä aineistosta. Chat-palvelun käytöstä tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen merkitys chat-palvelulla on päivystyksellisen terveysneuvonnan ja palveluohjauksen toteuttamisessa.

Palvelu löytyy sähköisen Terveyskylän Päivystystalo.fi -sivustolta osoitteesta https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/palvelut/ppshp/osyp-terveysneuvonta-chat

Terveyskylä on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.