Kuopion yliopistollisen sairaalan uudet sairaalatilat otetaan käyttöön helmikuussa. Poliklinikka- ja vuodeosastotoiminta Kysin uudessa laajennusosassa alkaa vaiheittain. Ensimmäisenä käyttöön otettava pääsairaalan laajennusosa on ensimmäinen vaihe Uusi Sydän -rakennushankkeessa, joka toteutetaan vuosina 2018–2025.

Nyt valmistuneen kymmenenkerroksisen laajennusosan alimmissa kerroksissa on poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toisessa kerroksessa on sydäntoimenpideyksikkö. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 4–9.

Uusiin tiloihin toiminta siirtyy vaiheittain helmi- ja maaliskuun aikana. Osa uudisrakennukseen siirtyvistä yksiköistä toimii rakentamisen ajan sekä uudessa laajennusosassa että Pääsairaalan vanhemmissa tiloissa.

Valmistunut uudisrakennus on noin viidesosa rakennushankkeesta. Rakentaminen jatkuu toisessa vaiheessa uudisrakennuksen laajennuksella, jonka maanrakennustyöt ovat käynnissä.

Henkilöstö on ollut tiiviisti mukana tilasuunnittelussa. Moniammatillisten työryhmien ja potilasjärjestöjen edustajien näkemykset on huomioitu muun muassa uusilla vuodeosastoilla.

– Jatkossa sairaansijoista 70 prosenttia on yhden hengen huoneissa hankejohtaja Juhani Kouri kertoo.

Nyt muuttavissa osastoissa yhden hengen potilashuoneita on käytetty enemmän kahden hengen huoneina,

– Yhden hengen huoneissa myös potilaan omaisella on mahdollisuus yöpyä, mikä on noussut toiveena potilaiden ja omaisten taholta.

Yhden hengen huoneisiin siirtyminen parantaa potilaan intimiteettisuojaa ja sairaalahygieniaa. Kaikissa potilashuoneissa on huonekohtainen wc-suihkutila ja televisio.

Rakentamishankkeessa toteutetaan yhteensä noin 400 sairaansijaa. Nyt muuttavissa osastoissa on 139 sairaansijaa.

Yksityisyys. Kysin potilashuoneisiin on panostettu.

Toiminnallinen suunnittelu on ollut pohjana uuden modernin sairaalan rakentamiselle. Kysin tavoitteena on tuoda hoitotyö nykyistä enemmän potilaan lähelle.

Jatkossa esimerkiksi lääkitystiedot voidaan kirjata hoitajan mukana kulkevalla älypuhelimella potilaan luona potilashuoneessa. Lääkehuollon automatisointi ja osastoille nyt tulevat älylääkekärryt ja toisessa vaiheessa osastoille tulevat älylääkekaapit auttavat turvallisemman lääkehoidon toteutuksessa.

Näkyvä muutos aiempaan on myös vuodeosastojen moduulirakenne. Osastolla kahdeksan potilaspaikkaa muodostavat yhden moduulin. Jokaisen moduulin lähellä sijaitsevat päivittäisessä hoidossa tarvittavat hoitotarvikkeet, lääkkeet, nesteet ja tekstiilit. Tämä vähentää hoitajien tarvetta liikkua paikasta toiseen, joka nykyisin vie jopa viidesosan työajasta.

Laajennuksen rakennustyöt valmistuivat aikataulussaan tammikuun lopussa ja parhaillaan tiloja varustellaan laitteilla ja hoitotarvikkeilla. Alkuvuoden aikana henkilöstö on saanut koulutusta uudisrakennuksen teknisten järjestelmien käyttöön.

Laajuutensa vuoksi muuttojen suunnittelu Kysillä alkoi kuitenkin jo viime vuoden toukokuussa. Kokemus on osoittanut, että suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta kaikki tarvittava tulee huomioitua. Henkilökunta tarvitsee aikaa myös uusien toimintatapojen omaksumiseen.