Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhteistoimintaneuvotteluissa käydään vielä ylimääräinen kokous. Ratkaisuun päädyttiin, sillä yt-neuvottelujen neljäs neuvottelupäivä jätti ilmaan vielä useita kysymyksiä.

Eksoten yt-neuvottelujen piti alun perin päättyä tänään.

Tänään perjantaina kokouksessa käsiteltiin Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatiouudistusta. Uudistuksessa on pyritty kiinnittämään huomiota esimies-alaissuhteen parempaan mitoitukseen.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat toivovat muutokseen yhtenäisyyttä läpi Eksoten organisaation.

– Esitys ei työnantajapuolella ole vielä valmis, joten toimintayksikkötason uudistusta tultaneen jatkamaan vielä näiden yt-neuvottelujen päätyttyä, aprikoi yt-neuvottelujen puheenjohtaja, Eksoten henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen tiedotteessa.

Kokouksessa käytiin läpi myös terveys- ja vanhustenpalvelujen sekä kuntoutuksen organisaatiomuutokset. Tulosalueiden johtajat olivat selvittäneet organisaationsa tämän hetkiset esimies-alaissuhdeluvut ja kirjanneet ne organisaatiokaavioon vastauksena henkilöstöjärjestöjen edustajien aiemmin esittämään pyyntöön.

Se Eksotessa jo tiedostetaan, että työnantajan esityksistä osa on jäämässä erimielisiksi. Neuvottelujen yhteydessä näihin ei näytä löytyvän yhteistä ratkaisua.

Eksoten yt-neuvottelut koskevat työnantajan esitystä talouden tasapainottamiseksi tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvottelut koskevat Eksoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Eksotessa etsitään noin yhdeksän miljoonan euron säästöjä verrattuna syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon.

Eksote on arvioinut henkilöstövähennystarpeen olevan 105 henkilötyövuotta. Irtisanomiset ilmoitetaan henkilöstölle todennäköisesti helmi-maaliskuun aikana. Säästötavoitteen toteutuminen edellyttää henkilöstömenojen lisäksi myös muiden toiminnallisten säästöjen toteuttamista.

Ylimääräinen kokous on edessä tammikuun puolivälissä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.