Psykiatrisessa sairaalahoidossa masennuksen vuoksi olleiden potilaiden riski kuolla itsemurhaan hoidon jälkeen on puolittunut Suomessa.

Tämä käy ilmi tuoreesta suomalaisesta kohorttitutkimuksesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tutkimuksessa seurattiin ensimmäistä kertaa masennuksen vuoksi psykiatrisessa sairaaloidossa ollutta 56 826 potilasta vuosina 1991–2011.

Sen mukaan masennuspotilaiden sairaalahoidon jälkeinen riski kuolla itsemurhaan on puolittunut 1990-luvun alkuun verrattuna, jolloin itsemurhien määrä oli suurimmillaan.

Sitä, miksi riski on pienentynyt, tutkimus ei kerro. Useampitaustatekijä on tutkijoiden mukaan voinut joko nopeuttaa tai hidastaa kyseistä kehitystä.

Tällaisia ovat muun muassa psykiatristen laitoshoitopaikkojen määrän vähentyminen 1990-luvun alusta kahdella kolmasosalla. Samaan aikaan psykiatrista avohoitoa on kehitetty ja hoidon saatavuutta parannettu. Myös masennuksen hoito on kehittynyt viime vuosikymmeninä.

Potilaiden itsemurhan todennäköisyys oli 24 vuoden seurannassa 6,1 prosenttia. Miehillä riski oli kaksinkertainen naisiin verrattuna.