Pitkäaikaistyöttömät, opiskelijat ja maahanmuuttajat osallistuvat syöpäseulontoihin muita harvemmin. Asia käy ilmi Suomen syöpärekisterin laatimasta vuoden 2018 seulontaohjelmien vuosikatsauksista.

Vuosikatsauksista nousee esille eri väestöryhmien eriarvoistuminen. Yksi syy eriarvoistumiseen on kuntien vastuulle hajautettu seulontojen järjestämisvastuu.

Syöpäjärjestöt vaativatkin, että syöpäseulontojen valtakunnallista koordinaatiota ja ohjeistusta kehitetään, ja seulontaohjelmien ulkopuolista testausta vähennetään. Seulontojen järjestämisvastuu tulee syöpäjärjestöiden mukaan siirtää kuntia isommille alueille, kuten mahdollisille muodostettaville maakunnille tai viidelle yliopistosairaalan ympärille muodostetulle erityisvastuualueelle.

Kohdunkaulasyövän seulontaan osallistumisessa on suuria alueellisia ja sosioekonomisia eroja. Vuonna 2016 kohdunkaulasyövän seulontaohjelmaan kutsuttiin 273 000 naista. Kutsun saaneista seulontaan osallistui 70 prosenttia. Noin 94 prosenttia seulottavista sai normaalin testituloksen, 5 prosenttia suosituksen riskiseulontaan ja 1,2 prosenttia lähetteen kolposkopiaan tai muihin jatkotutkimuksiin.

– Seulontaan osallistumisessa ja seulontatuloksissa on edelleen suuria alueellisia eroja. Siksi tarvitaan selkeä valtakunnallinen ja alueellinen ohjausrakenne, jotta ohjelma saadaan yhtenäiseksi. Myös sosioekonominen asema ja maahanmuuttotausta vaikuttavat seulontaan osallistumiseen ja seulontalöydöksiin, tiivistää Syöpärekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

Raportin mukaan seulonnassa näyttäisi olevan merkittäviä terveyden eriarvoisuuteen viittaavia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan toimenpiteitä, tutkimusta sekä seurantaa.

Seulontaan osallistuminen vähentää rintasyöpäkuolleisuutta kolmanneksella. Naisten osallistumisaktiivisuus myös rintasyöpäseulontoihin on kuitenkin viime vuosina heikentynyt syöpäjärjestöiden mukaan huolestuttavasti.

Työ näiden heikosti osallistuvien ryhmien tavoittamiseksi on jo aloitettu Suomen Syöpärekisterissä.