Vuoden 2021 Vuoden yleislääkäri -tunnustuksen saa dosentti ja yleislääketieteen erikoislääkäri, johtava lääkäri Jukka Ronkainen Torniosta.

Jukka Ronkainen on toiminut 1990-luvulta lähtien kliinisessä työssä Tornion terveyskeskuksessa ja nykyisin myös samassa paikassa johtavana lääkärinä. Perusterveydenhuollon ja yleislääkärin työn kehittämisessä hän on ollut aktiivinen koko uransa ajan.

”Koronapandemia haastoi jokaisen yleislääkärin, mutta osaa meistä se kuormitti aivan erityisellä tavalla ja muutti konkreettisesti työn ja tekemisen sisältöä. Korona-epidemian aikana Jukka on toiminut kunnioitettavalla sinnikkyydellä näkyvästi julkisuudessa. Tornion ainoana virkalääkärinä hän on tuonut esille kansalliseen päätöksentekoon Tornionjokilaakson erityispiirteet koronaepidemian torjunnassa”, todetaan Suomen yleislääkärit GPF ry:n tiedotteessa.

Uransa aikana Ronkainen on toiminut myös luottamusmiehenä, ja hän toimii edelleen Lääkäriliiton Oulun edunvalvontavaliokunnassa.

”Yleislääkärin työn monipuolisuus, osaaminen, hoidon jatkuvuus ja pitkät potilas-lääkärisuhteet ovat olleet Jukalle aina tärkeitä. Hän on varsinainen moniosaaja, suoraselkäinen, rohkeasti suunsa avaava ja oikeudenmukaisuuden etsijä. Jukka on toiminut oman alueensa merkittävänä kansanterveyden edistäjänä ja vaalijana vaikeina vuosina ja isojen muutosten keskellä. Jukka edustaa monella tapaa sellaista ihailtavaa ja kunnioitettavaa yleislääketieteen ideaalia, joka toimii esikuvana meille kaikille yleislääkäreille”, palkintoperusteluissa todetaan.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkinto Aapo Tahkolalle

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkintoraadin valinta vuoden 2020 parhaaksi artikkeliksi on jyväskyläläisen yleislääketieteen erikoislääkäri Aapo Tahkolan artikkeli Kansalliset hoidon laadun mittarit perusterveydenhuollon näkökulmasta. Artikkeli tuo esiin laatumittausten ongelmia ja käsittelee muun muassa vaikuttavuutta sekä niin sanotusti turhia tutkimuksia.

”Hyvä perusterveydenhuollon näkökulma, joka ottaa huomioon arjen puurtajan, mutta myös potilaan osuuden”, palkintoraati toteaa.

Suomen yleislääkärit GPF ry

Yleislääkärin tutkimusapurahan jakavat kolme lääkäriä

Suomen yleislääkärit ry:n myöntämien apurahojen jakoperuste on, että tutkimukset hyödyttävät perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä.

Lääketieteen lisensiaatti ja terveyskeskuslääkäri Ilmajoen terveyskeskuksesta Verneri Hannula tekee väitöskirjatutkimusta kliinisen työn ohessa tapahtuvasta lääketieteen opiskelijoiden ohjauksesta.

”Olemme kartoittaneet lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia kliinikkolääkäreiltä saamastaan ohjauksesta sekä opiskelijoiden ajatuksia toimivista ohjaustavoista. Lisäksi tulemme arvioimaan ohjauksen vaikutusta oppimiseen opiskelijoiden antamista jaksopalautteista sekä selvitämme, voidaanko kliinikkojen lyhyellä koulutuksella parantaa ohjauksen laatua. Tavoitteemme on löytää ja puuttua kehityskohteisiin, jolloin opetuksen laatua voidaan mahdollisesti parantaa lisäämättä vaadittavaa opetusresurssia”, Hannula sanoo tiedotteessa.

Tamperelaisen yleislääketieteen erikoislääkäri Emmi Lautamatin tutkimus keskittyy mediassa paljon esillä olevaan hoidon jatkuvuuteen, joka on perusterveydenhuollon kantava voima, ja joka nykyisissä tehokkuusvaatimuksissa on jäänyt lapsipuolen asemaan.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri Valkeakosken terveyskeskuksesta Riikka Riihimies kuvaa tutkimustaan seuraavasti:

”'Suuntima-palvelu segmentoi asiakkuudet ja auttaa ammattilaisia suunnittelemaan ja kohdentamaan kullekin ryhmälle sopivia palvelupolkuja, ja asiakkaita hyödyntämään omahoitoa parhaiten tukevia palveluita. Suuntiman tutkimuskokonaisuudessa selvitetään palvelun käytettävyyttä, luotettavuutta ja toistettavuutta sekä kuvataan diabetesta sairastavien potilaiden jakautuminen eri ryhmiin ja potilaiden ominaisuudet eri ryhmissä perusterveydenhuollossa.”

Lue seuraavaksi: