Syöpäsäätiö valitsi vuoden 2019 syöpälääkäriksi professori, ylilääkäri Ulla Puistolan. Hänet palkittiin erityisen myötätuntoisesta, rohkeasta ja kokonaisvaltaisesta tavasta hoitaa ja kohdata syöpäpotilaitaan.

Puistola toimii gynekologisten syöpä­sairauksien lääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Pitkän uransa aikana hän on ylläpitänyt ja kehittänyt syövän hoidon korkeaa tasoa ja huolehtinut hoidon alueellisen tasa-arvon toteutumisesta Pohjois-Suomessa.

Palkinnon perusteluissa Puistolaa kuvaillaan tinkimättömänä potilaiden oikeuksien puolestapuhujana, joka on myös potilaiden keskuudessa hyvin pidetty ja arvostettu.

Puistolaa kiitetään erityisesti aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa hän tuo esiin terveydenhuoltojärjestelmän epäkohtia. Puistola on tehnyt aktiivista yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa, jotta erityisesti gynekologiset syövät saisivat lisää näkyvyyttä Suomessa.

Puistolalla on myös merkittävä kansainvälinen tieteellinen ura. Hänen tekemänsä tutkimustyö ja seuraavien lääkärisukupolvien kouluttaminen ovat auttaneet monia syöpäpotilaita.

”Puistola on oivallinen esimerkki siitä, miten syvällinen asiantuntemus, potilaskeskeisyys ja sitoutuminen syövänhoidon kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ovat toisiaan tukevia osa-alueita syöpälääkärin työssä,” Syöpäsäätiö perustelee.

Vuoden syöpähoitajaksi puolestaan valittiin filosofian tohtori, psykoterapeutti Florence Schmitt, jolle annetaan tunnustusta syöpään sairastuneen koko perheen tukemisesta.

Schmitt työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian klinikalta. Hän hoitaa myös onkologian klinikalla syöpään sairastuneita aikuisia ja heidän alaikäisiä lapsiaan.

Alun perin psykiatriseksi sairaanhoitajaksi kouluttautunut Schmitt on lähes 20 vuoden ajan uudistanut ennakkoluulottomasti ja rohkeasti syöpää sairastavien lapsiperheiden tukemista yliopistosairaalassa. Hän on kehittänyt uusia toimintamenetelmiä perheiden auttamiseksi. Schmittin monimuotoisen perheterapeuttisen työn tavoitteena on, että sairauden kohdatessa jokainen perheenjäsen tulee huomioiduksi ja tuetuksi.

Väitöskirjassaan Schmitt osoitti, että pahin uhka syöpään sairastuneen lapsi­perheen hyvinvoinnille on syöpään sairastuneen tai hänen puolisonsa masen­tuminen. Masennuksen hoitaminen ja perheen lapsille samanaikaisesti tarjottava psykososiaalinen tuki auttaa perhettä selviytymään.

Syöpäsäätiön palkintoperusteissa todetaan Schmittin työn olevan laajasti ja syvästi arvostettua ja osoittavan edelläkävijyyttä. Hän on myös ohjannut ja kouluttanut syöpäklinikan lääkäreitä ja hoitajia.