Pirstaloitunutta ja puutteellista tietoa sekä kiirettä ja osaamisvajetta. Tällaisia havaintoja Valtiontalouden tarkastusviraston VTV tarkasti sosiaali- ja terveyspalveluiden taloustietoja ensimmäistä kertaa kattavasti.

VTV havaitsi tarkastuksessaan useita riskejä. Niitä ovat esimerkiksi kiire, osaamisvajeet kunnissa ja resurssipula. VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Nina Martikka arvioi tiedotteessa, että jos tietoja ei raportoida yhdenmukaisesti, vertailtavuus ja hyödynnettävyys kärsivät.

”Jotta uudistus onnistuu ja tiedon laatu voidaan varmistaa, tärkeässä roolissa ovat selkeät ohjeet ja viestintä, hyvin määritellyt vastuut, järjestelmätoimittajien ohjeistaminen ja toimivat yhteistyöverkostot”, Martikka kertoo.

Tilannetta vaikeuttaa se, että taloustiedot tulevat useista lähteistä. Tiedot kootaan kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, Kelalta, THL:stä ja Tilastokeskuksesta. Myös ohjausta kehitetään useissa eri hankkeissa.

VTV:n mukaan pirstaloitunut tieto lisää informaatiokatkosten riskiä ja vaikeuttaa kokonaisuuden hallintaa. Virasto kertoo, että kaikista sote-palveluista ei vielä ole mahdollista saada mitattavaa tai luotettavaa taloustietoa. Myös toimitusvaikeuksista on kärsitty.

Lue myös: