Lääketeollisuuden on mahdollista kasvaa Suomessa merkittävästi, esimerkiksi rokotetuotannossa.

Asia selviää VTT:n toteuttamasta selvityksestä.

Alan investoinnit ovat Suomessa jääneet jälkeen yleisestä Euroopan investointikehityksestä, vaikkakin viimeaikaiset investointiluvut ovat aiempia vuosia lupaavampia. Selvityksessä tarkastellaan laajasti alan tulevaisuuden kilpailukykyä ja todetaan, että Suomessa voitaisiin lisätä lääketeollisuuden tutkimusta ja tuotantoa sekä luoda uusia korkean osaamisen työpaikkoja.

Lääketeollisuus on Suomelle houkutteleva teollisuuden ala korkean osaamistarpeen ja korkean kannattavuuden takia. Viime vuonna alan investoinnit kasvoivat Suomessa noin 39 prosenttia. Kun investointien määrä vuonna 2019 oli 238 miljoonaa euroa, oli se viime vuonna 330 miljoonaa euroa.

Suomen vahvuuksia ovat muun muassa koulutettu työvoima ja korkeatasoinen perustutkimus. Lisäksi meillä on luotettava terveydenhuoltojärjestelmä ja ennakoitava toimintaympäristö investointeja harkitsevalle.

Nämä Suomen vahvuudet voidaan selvityksen mukaan parhaiten hyödyntää erikoistumalla muutamiin, kapean segmentin tuotteisiin ja keihäänkärkiin. Tällöin valittujen tutkimusalojen lisäksi niiden tuotantoa voisi olla tulevaisuudessa Suomessa.

Selvitystyössä esitellään kolme rinnakkaista kehityspolkua, jotka kaikki osaltaan vahvistavat suomalaista lääketeollisuutta ja luovat mahdollisuuksia uusille investoinneille.

Kehityspolut ovat: Huoltovarmuus, Tutkimuksesta liiketoiminnaksi ja Älykäs lääketeollisuus.

Kullekin polulle lähteminen on kansallinen valinta, joka vaatii merkittäviä panostuksia ja yhteistä tahtotilaa niin julkisilta toimijoilta kuin yrityksiltä.

VTT:n työ- ja elinkeinoministeriölle ja Lääketeollisuus ry:lle tekemässä laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin lääketuotannon ja -kehityksen asiantuntijoita marras-joulukuussa 2020 sekä toteutettiin alan toimijoita laajasti kokoava ryhmäkeskustelu helmikuussa 2021. Aineiston perusteella raporttiin koottiin kokonaiskuva suomalaisten ja Suomessa toimivien lääkeyritysten nykytilanteesta ja alan tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista.