Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valmistelee 9,7 miljoonan euron toimia talouden tasapainottamiseksi vuoden 2022 talousarvioon.

Sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessa, että sen taloutta rasittavat yhtäaikaisesti monet tekijät. Taloutta rasittavat erityisesti pitkään jatkunut koronapandemia sekä kuntien vastuulla olevan perusterveydenhuollon kuormitus, joka heijastuu vahvasti erikoissairaanhoitoon. Lisäksi taloutta painavat ensi vuoden alussa avattavan Majakkasairaalan aiheuttama kustannusten lisäys.

"Kuntien perusterveydenhuolto on vaikeasti kuormittunut, ja se näkyy suoraan meillä erikoissairaanhoidossa sekä Tyks Akuutissa lisääntyneenä kysyntänä. Tietenkään emme jätä apua tarvitsevia potilaita hoitamatta, mutta toiminnallisia sopeutuskeinoja on keksittävä. Helppoja ratkaisuja ei ole, vaikka koronapandemia alkaakin näyttää taittumisen merkkejä. Henkilöstöön vaikuttavia toimia vältämme viimeiseen saakka”, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Alkuvuodesta 2022 käyttöön otettava Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia kaikkiaan 13,3 miljoonaa euroa.

"Tilanne on nyt taloudellisesti hyvin haastava. Majakkasairaalan valmistuminen kuitenkin mahdollistaa toiminnan laajat uudelleenjärjestelyt. Meidän on myös syytä selvittää, voimmeko supistaa palveluverkostoamme. On selvää, että sillä olisi valitettavasti vaikutusta asiakkaillemme. Potilasturvallisuudesta emme luonnollisestikaan tingi”, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnittelema yhteensä 9,7 miljoonan euron talouden tasapainottamisen ohjelma muodostuu useista erilaajuisista toimenpiteistä:

•Sairaanhoitopiirin vuokratiloja karsitaan (-0,4 milj. euroa) sekä järjestellään uudelleen sairaanhoitopiirin hallinnon toimintoja (-2,5 milj. euroa)

•Tyksin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toimintaa ja erityisesti näytteenottoa järjestellään uudelleen (-1,5 milj. euroa).

•Tyksin terapiapalvelukäytäntöjä yhtenäistetään (-0,8 milj. euroa)

•Lisäksi lisätään digitaalisia palveluja ja suunnitellaan vähennettäväksi Tyksin kiinteitä toimipisteitä (-0,3 milj. euroa).

•Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa järjestellään uudelleen kapasiteettia tasapainottamalla (-3,0 milj. euroa).