Mikrobilääkeresistenssi lisääntyy keskimäärin 23 prosenttia eli lähes neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä. Ennusteen on tehnyt taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Euroopan tartuntatautikeskus ECDC.

Erot eri maiden välillä ovat suuret. Resistenssin arvioidaan lisääntyvän 37 maassa ja vähentyvän 13 maassa. Suomen resistenssitilanne on ennusteen mukaan vuonna 2030 parempi kuin lähes kaikissa muissa tutkimuksessa mukana olleissa maissa. Tästä huolimatta riskit kasvavat meilläkin.

THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava painottaa, miten tärkeää on ymmärtää eri bakteerien resistenssin kehittymistä ja lisääntymistä.

– Sen perusteella voimme myös suunnata torjuntatoimia. Toisaalta hyvä käsihygienia ja hoitolaitoshygienia ovat aina tärkeitä keinoja torjua mikrobilääkeresistenssiä ja ehkäistä infektioita, Jalava sanoo tiedotteessa.

Ennusteen mukaan eri bakteerien resistenssi kehittyy eri tahtia. Mikrobilääkkeille vastustuskykyisistä bakteereista Escherichia colin ja Klebsiella pneumonaein resistenssi kolmannen polven kefalosporiineille (ESBL) jatkaa kasvuaan, mutta selvästi hitaammin kuin aikaisemmin.

Vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE) resistenssi puolestaan tulee kasvamaan nopeammin kuin aiemmin.

Metisilliinille vastustuskykyisten Staphylococcus aureusten (MRSA) osuus vähenee edelleen, kun taas karbapeneemeille resistenttien enterobakteerit (CPE) yleistyvät merkittävästi.

– Vaikka CPE:n osuus on edelleen varsin pieni, sen aiheuttamiin infektioihin liittyy muita moniresistenttejä bakteereja suurempi kuolleisuus. Siksi CPE:n aiheuttama tautitaakka on varsin suuri ja tulee kasvamaan, ellei sen leviämistä kyetä estämään paikallisilla torjuntatoimilla.

OECD:n ja ECDC:n ennuste perustuu malleihin, jotka huomioivat laajan joukon resistenssin kehittymiseen vaikuttavia mikrobiologisia, lääketieteellisiä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä.