Psyykkisellä tasapainolla ja vaihdevuosien hormonikorvaushoidon aloittamisella on tuoreessa väitöstutkimuksessa havaittu olevan yhteys.

”Vaikuttaisi siltä, että naiset, joilla koherenssin [eli elämänhallinnan] ja optimismin tunteet ovat heikompia ja stressi sekä vihamieliset tunteet voimakkaampia, kokevat vaihdevuosioireet vaikeampina. He käyttävät myös todennäköisemmin hormonikorvaushoitoa kuin naiset, joiden koherenssin ja optimismin tunteet ovat vahvempia ja kokemus sekä stressistä että vihamielisyydestä vähäisempää”, kertoo lääketieteen lisensiaatti Jalava-Broman Turun yliopistosta tiedotteessa.

Parisuhde ennustavana tekijänä

Systeemisen hormonihoidon käyttö on ollut yleistä suomalaisessa väestössä. Tutkimuskohortissa, jossa on 52–56-vuotaita naisia, lähes puolet käytti systeemistä hormonikorvaushoitoa vuonna 2000.

Nämä naiset aloittivat hormonikorvaushoidon pääasiassa vaihdevuosioireidensa vuoksi, mutta myös ylläpitääkseen terveyttään ja estääkseen sairauksiaan. He olivat normaalipainoisia ja koulutettuja. Osa naisista käytti myös hormonihoitoa, vaikka heillä ei ollutkaan vaihdevuosioireita.

Hormonihoidon käyttöä kymmenen vuotta myöhemmin syntyneiden naisten tutkimusryhmässä taas ennusti vaihdevuosioireiden lisäksi parisuhde, alle 30:n painoindeksi sekä heikompi koherenssin eli elämänhallinnan tunne. Koulutustasolla ei tällöin enää näyttänyt olevan merkitystä hormonikorvaushoidon käyttöön.

Tutkimus vaikutti

Vuonna 2002 kesäkuussa Yhdysvalloissa julkaistun WHI-tutkimuksen tulokset aiheuttivat sen, että hormonihoidon käyttö väheni kaikkialla maailmassa, Suomessa kuitenkin vähemmän kuin muualla. Paikallisesti käytettävien hormonivalmisteiden sekä muun muassa luontaistuotteiden ja mieliala- ja nukahtamislääkkeiden käyttöä oli aiempaa enemmän.

Hormonihoidon epäsuotuisia vaikutuksia esiin tuoneet tutkimukset olivat lopettamisen syynä kolmanneksella naisista.

Ne 52–56-vuotiaat naiset, jotka olivat aloittaneet hormonikorvaushoidon käytön ylläpitääkseen terveyttään ja estääkseen sairauksia, lopettivat myös käytön muita herkemmin.

”Hormonihoitoa aloitettaessa tulisi varsinaisten vaihdevuosioireiden lisäksi selvittää naisen elämänlaatuun ja elämänhallintaan liittyviä asioita. Parhaimman yksilöllisen hoidon löytäminen kullekin keski-ikäiselle vaihdevuosioireiselle naiselle on tärkeää niin hänen itsensä kuin läheistensä, työympäristön ja lopulta koko yhteiskunnankin kannalta”, Jalava-Broman sanoo.

Hän esittää väitöskirjansa ”Hormone replacement therapy among finnish menopausal women around the millennium with special attention on the psychosocial background” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.1.2022.