Aineenvaihdunnan tutkimuksella pystytään selvittämään koirien käytöshäiriöiden syitä. Aihetta käsittelevässä väitöstutkimuksessa havaittiin myös mielenkiintoinen linkki ihmisten sairauksiin.

Filosofian maisteri Jenni Puurusen väitöskirja osoitti, että yliaktiivisten ja impulsiivisten koirien aineenvaihdunta on muuttunut.

Koirat kärsivät jatkuvasta ja sopimattomasta yliaktiivisuudesta, impulsiivisuudesta ja tarkkaamattomuudesta, mikä vastaa ihmisillä esiintyvää tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriötä (ADHD).

Tutkimuksessa tehtiin metabolomiikka-analyysi, joka paljasti koirien yliaktiivisen ja impulsiivisen käytöksen olevan yhteydessä madaltuneeseen fosfolipidien määrään, samoin kuin tryptofaani-aminohapon aineenvaihduntatuotteisiin.

Havaittujen muutosten taustalla saattaa olla suoliston mikrobitasapainon häiriötila.

Näiden uusien eläinlääketiedettä hyödyntävien löydösten lisäksi väitöskirjassa tunnistettiin kuitenkin samankaltaisia muutoksia kuin vastaavissa sairauksissa muissa lajeissa.

– Koirien käytöshäiriöt ovat samankaltaisia tautitiloja kuin ihmisten mielenterveyden häiriöt. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden käyttää koiraa mallina, jolloin koirissa tehtävät löydöt voivat eläinlääketieteen lisäksi auttaa myös ihmisten mielenterveyden häiriöiden ymmärtämisessä, Puurunen summaa tiedotteessa.

Käytöshäiriöt, joihin yliaktiivisuus ja impulsiivisuus lukeutuvat, ovat yleisiä koirilla esiintyviä hyvinvointiongelmia. Ne heikentävät koirien elämänlaatua ja vaikuttavat pahimmillaan negatiivisesti sekä koiraan että sen omistajaan.

Puurusen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 14.12. Helsingin yliopistossa.