Äidinmaidonkorvike, jossa lehmänmaidon proteiinit on pilkottu pieniin osiin, ei estä tyypin 1 diabeteksen puhkeamista perinnöllisesti alttiilla lapsilla.

Asia selvitettiin kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana 2 159 imeväisikäistä lasta.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen altistuminen ravinnon proteiineille lisää perinnöllisesti alttiiden lasten riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen. Suomalaistutkijoiden aloitteesta vuonna 2002 käynnistetty tutkimus pyrkikin selvittämään, voidaanko ykköstyypin diabeteksen kehittymistä estää tai edes hidastaa myöhäistämällä imeväisikäisen lapsen altistusta vieraille proteiineille.

Tutkimukseen osallistuneilla vauvoilla oli ykköstyypin diabetesta sairastava perheenjäsen ja siten lisääntynyt riski sairastua itsekin.

Kun vauvat tarvitsivat lisämaitoa, tutkittaville annettiin joko kaseiinipohjaista tutkimuskorviketta tai tavanomaista äidinmaidonkorviketta. Tutkimuskorvikkeessa proteiinit oli pilkottu pieniksi osiksi, kun taas äidinmaidonkorvike sisältää pilkkomattomia lehmänmaidon proteiineja.

Vauvat saivat tutkimuskorviketta vähintään kaksi kuukautta 6–8 kuukauden ikään mennessä. Samaan aikaan heidän ruokavaliossaan vältettiin ruokia, jotka sisälsivät lehmänmaidon proteiineja.

Tutkittavia seurattiin diabeteksen kehittymisen suhteen vähintään 10 vuotta.

Helsingin yliopiston koordinoima tutkimus jatkui viisitoista vuotta. Keskimäärin tutkittavia seurattiin 11,5 vuoden ajan.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että pitkälle pilkotun kaseiinikorvikkeen saanti vauvaiässä ei vähentänyt ykköstyypin diabeteksen ilmaantuvutta verrattuna tavalliseen lehmänmaitopohjaiseen korvikkeeseen.

– Tulosten perusteella ei ole syytä muuttaa nykyisiä ravitsemusohjeita vauvoille, joilla on lisääntynyt riski tyypin 1 diabetekselle, tutkimusta johtanut professori Mikael Knip Helsingin yliopistosta toteaa tiedotteessa.

Tulokset julkaistiin JAMA-tiedelehdessä tammikuun alussa.

TRIGR-tutkimuksessa oli mukana 15 maata ympäri maailman. Suomesta tutkimukseen osallistui 424 lasta eli viidesosa kaikista osallistujista.