Onko lääketiede luotettavuuskriisissä? Oliko D-vitamiinihype turhaa? Miten edistää omaa sosiaalista elämää? Terveysbloggari, hammaslääketieteen opiskelija Vladimir Heiskanen tarttuu reippaasti monenlaisiin aiheisiin, varsin laajoihinkin.

Kymmenessä vuodessa Heiskanen on kirjoittanut Valtsun terveysblogiin noin sata, enimmäkseen ravitsemukseen ja lääketieteeseen liittyvää tekstiä, joiden takana on pisimmillään usean kuukauden työ. Syvää perehtymistä vaativa bloggaaminen syö aikaa opinnoilta ja uhkaa aika ajoin jopa uuvuttaa tekijänsä. Mikä saa Heiskasen jatkamaan näin vaativaa harrastusta?

– Blogin tarkoituksena on järjestää omaa maailmaa kaiken sekavuuden keskellä, tehdä synteesiä kiinnostavista asioista. Haluan ymmärtää, miksi jostain asiasta voidaan päästä niin erilaisiin näkemyksiin ja miettiä, voitaisiinko erilaiset mielipiteet sovittaa yhteen. Haluan myös nostaa esiin puheenaiheita, joista olisi tarpeen käydä laajempaa keskustelua.

Heiskanen perehtyy aiheisiin selvittämällä, millaista puolesta ja vastaan -ajattelua niihin liittyy. Hän lukee paljon tutkimusartikkeleita ja arvioi näytön vahvuutta. Heiskanen kirjaa havaintonsa ja tulkintansa muistiin ja kirjoittaa niiden pohjalta varsinaisen postauksen. Esimerkiksi lääketieteen luotettavuuteen liittyvä kirjoitus oli työn alla kolme kuukautta.

Tieteen eetokselle uskollisena Heiskanen pyrkii perustelemaan argumenttinsa ja käyttämään mahdollisimman neutraalia kieltä. Hän kertoo myös, mistä asioista hän on epävarma, mitä heikkouksia esimerkiksi joihinkin tutkimuksiin liittyy tai miksi hiirikokeen tuloksia ei voi siirtää suoraan ihmisten maailmaan.

Lopullista totuutta ei ole, senkin Heiskanen hyväksyy ja pyrkii palaamaan käsittelemiinsä aiheisiin jonkin ajan kuluttua.

Blogi toimii Heiskaselle myös muistin jatkeena, "kasvavana taideteoksena" ja eräänlaisena opinnäytetyönä. Työ on pantu merkille, ja se on poikinut muun muassa kutsuja puhumaan lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Blogin lukijoihin kuuluu sekä suurta yleisöä että terveysalan asiantuntijoita ja tutkijoita.

– Keskustelen usein muun muassa amerikkalaisten professorien kanssa. Se on tuonut mukanaan kiinnostavaa yhteistyötä, olen esimerkiksi saanut laatia kaksi vertaisarvioitua kirjallisuuskatsausta Harvardin yliopiston apulaisprofessorin kanssa.

Punavalohoidon lisäksi Heiskanen on laatinut katsausartikkelin muun muassa mitokondrioiden toimintahäiriöstä aineenvaihduntasairauksissa, joka julkaistiin Aikakauskirja Duodecimissa tänä vuonna.

Harrastus ei ole kuitenkaan tuonut mukanaan pelkästään myönteistä. Erään julkisuudessa tunnetun lääkärin tietokirjan asiavirheiden listaus purskautti esiin sosiaalisen median pimeän puolen.

Heiskasta maalitettiin ja mustamaalattiin vihapuheesta tutuin, henkilöönmenevin keinoin. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.

– Sain huomattavasti enemmän kannustusta ja positiivista, rohkaisevaa palautetta. Keskustelua syntyi merkittävän paljon. Mietin kyllä, että tämäntyyppinen ilmapiiri herkästi vaientaa monet asiantuntijat ja asioita kriittisesti tarkastelevat ihmiset.

Heiskanen toivoo, että yhä useampi asiantuntija toimisi näkyvästi huuhaata vastaan, mutta hänellä ei ole ratkaisua sen edistämiseksi.

– Suuret kiitokset heille, jotka nostavat esiin virheellisiä väittämiä.

Vladimir Heiskanen aikoo jatkaa aktiivista bloggaamista vielä ainakin jonkin aikaa, mutta hammaslääkäriksi valmistuttuaan suunnittelee ajankäyttönsä uusiksi. Tutkijuus houkuttaa vahvasti, mutta Heiskanen haluaa ehdottomasti tehdä myös potilastyötä.

– Se on erinomaista vastapainoa loputtomille tunneille tietokoneen äärellä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 15.9.2020.