Koronaviruksen omikron-variantti vaatii uusia toimenpiteitä ja muutoksia käytäntöihin vähän joka alalla maailmassa.

Yksi tällainen alue koronatestaus. Vita Laboratoriot tiedottaa päivittäneensä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa sekvensointitutkimuksensa sellaiseksi, että sen avulla voidaan varmistaa näytteestä omikronvariantti kahdessa vuorokaudessa.

Uusi Etelä-Afrikasta löydetty variantti pystytään tunnistamaan sekvensointiin lähetetyistä PCR-positiivisista näytteistä tästä päivästä eli 1. joulukuuta alkaen.

Suomessa kehitetty menetelmä tunnistaa kaikki muutkin Euroopan tartuntatautiviraston tällä hetkellä huolestuttavina pitämät variantit.

Omikronin mutaatioiden seurauksia ei vielä tunneta

Sekvensointitutkimuksessa kartoitetaan osa koronaviruksen S- geenistä käyttämällä nopeaa sekvensointimenetelmää ja rajaamalla sekvensointi vain varianttien toisistaan erottamisen kannalta tarpeelliseen osaan.

Omikronvariantissa on poikkeuksellisen paljon mutaatioita, joita aiemmissa laajemmalle levinneissä virusvarianteissa ei ole ollut.

”Omikronin mutaatioiden seurauksia ei vielä tunneta, mutta Etelä‐Afrikasta julkisuuteen annettujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että omikronvariantti leviää huomattavan helposti”, Vita Laboratorioiden kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta sanoo tiedotteessa.

”Saattaa myös olla, että rokotteen tai aiemmin sairastetun koronavirustaudin aikaansaama suoja on heikompi omikronvarianttia kuin tällä hetkellä Euroopassa vallitsevia variantteja vastaan”