Vita Laboratoriot tiedottaa ottavansa ensimmäisenä Suomessa käyttöön menetelmän, jolla se pystyy omista näytteistään noin vuorokaudessa selvittämään, onko potilaan koronavirus niin sanottu brittivariantti tai Etelä-Afrikasta alun perin löydetty variantti.

Yhtiö tekee tässä yhteistyötä Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa, jonne Vitan koronalaboratoriossa PCR-tekniikalla havaitut positiiviset näytteet lähetetään sekvensoitaviksi.

Yhtiön mukaan sekvensointi on luotettavin keino havaita koronavirusvariantit.

– Kliiniseltä kannalta merkittävintä uudessa jatkotutkimuksessa on, ettei tartunnan saaneiden potilaiden tarvitse jäädä epätietoisiksi siitä, onko heillä herkästi leviävä variantti vai ei. Tämä varmastikin vähentää ylimääräistä huolta niiden potilaiden osalta, joilla varianttia ei havaita, sanoo testin pystyttäneeseen työryhmään kuuluva kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta tiedotteessa.

Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja Petri Auvinen kertoo, miksi uusi järjestely on mahdollinen nopealla aikataululla.

– Olemme jo viime kevään aikana kehittäneet ryhmässämme Lars Paulinin ja Pia Laineen kanssa menetelmän koronavirusten koko perimän eli genomin sekvensoimiseksi. Olemme soveltaneet tätä tietoa ja kehittäneet edelleen suoraviivaisen ja nopean menetelmän, jolla voidaan perinteistä Sanger-sekvensointia ja nykyaikaisia bioinformatiikan menetelmiä käyttäen analysoida epidemian kannalta merkitsevimmät alueet koronaviruksen genomeista, Auvinen sanoo.

Uusi tutkimus ei korvaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tekemää laajempaa, mutta nykytilanteessa hitaampaa, epidemiologista sekvensointia.

Vita Laboratoriot toimittaa edelleen viranomaisten ohjeistuksen määrittelemän osan positiivisista näytteistään tähän tarkoitukseen.

Haluamme tuoda kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön tarjolle palvelun koronaviruksen muunnosten tutkintaan.

Myös Mehiläinen tiedotti keskiviikkona aikovansa tästä päivästä lähtien nopeuttaa koronaviruksen muunnosten tutkimuksia.

Mehiläisen toimintamallissa sekvensointi tehdään yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa. Tieto muuntuneesta viruksesta saadaan nopeimmillaan 2-3 päivän kuluessa näytteenotosta.

– Haluamme tuoda ensisijaisesti kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön tarjolle palvelun koronaviruksen muunnosten tutkintaan, jotta ne saavat nopeasti uusien virusvarianttien tartuntaketjut selville ja katkaistua, Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen sanoo yhtiön tiedotteessa.

Aiemmin vain muuntovirusten suhteen riskiryhmiksi määriteltyjen henkilöiden, kuten ulkomaanmatkailijoiden, näytteitä on THL:n ohjeistuksen mukaan ohjattu jatkotutkimuksiin, mutta nyt Mehiläisen uudessa toimintamallissa kaikille positiivisen koronatuloksen saaneille on mahdollista tehdä suoraan jatkotutkimus virusmuunnosten varalta.

Lisäksi uusi toimintamalli nopeuttaa tulosten saamista virusvarianttien osalta huomattavasti, yhtiö toteaa.

– Teemme viruspositiivisille näytteille viruksen tarkemman tyypityksen sekvensoimalla. Sekvensointituloksia verrataan kansainvälisiin tietokantoihin, jolloin havaitaan sekä tunnetut brittiläiset ja eteläafrikkalaiset variantit että mahdolliset uudet muunnokset. Varianttilöydökset ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle sekä myös tartuntatautiviranomaiselle ja THL:n rekisteriin, sanoo Hotakainen.

Aiemmin Mehiläisestä on toimitettu kaikki ulkomaanmatkailijoiden ja heidän kontaktiensa positiiviset näytteet sekä poikkeavien tartuntaryppäiden ja Länsi-Pohjan alueen positiiviset näytteet THL:n koordinoimiin jatkotutkimuksiin viruksen muunnosten varalta.