Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kuvantaminen hakee uusia keinoja lääketieteellisten tutkimusten käsittelyyn virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn avulla.

Tays ja Tampereen yliopisto etsivät yhdessä ratkaisuja todellisen kolmiulotteisuuden saavuttamiseksi. Mukana hankkeessa on myös suomalaisia yrityksiä. Business Finland on myöntänyt tutkimushankkeelle merkittävän rahoituksen.

Tutkimushankkeessa tutkitaan tapoja esittää ja käsitellä lääketieteellistä kuvantamisdataa uusin kolmiulotteisin menetelmin. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta, moniaistista esittämistä, puhe- ja eleohjausta sekä tuntopalautetta. Tämän rinnalle tuodaan tekoälyn menetelmiä analysoimaan dataa lääketieteen ammattilaisten tueksi.

– Kolmiulotteinen hahmottaminen on haaste nykyisillä työkaluilla, harmittelevat Taysin radiologian yksikön vastuualuejohtaja, dosentti Irina Rinta-Kiikka, erikoishammaslääkäri Jorma Järnstedt ja erikoistuva hammaslääkäri Helena Mehtonen tiedotteessa.

– Uusilta lääkäreiltä vie vuosia oppia, miten kaksiulotteisista leikekuvista nähdään potilaan todellinen tilanne, ja kokeneetkin lääkärit kaipaavat tehokkaampia työkaluja esimerkiksi leikkausten suunnitteluun, he jatkavat.

Kolmiulotteinen mallintaminen ja visualisointi virtuaalitodellisuuden avulla ovat arkipäivää monilla teollisuuden aloilla. Teollisuudessa käytettävät työkalut ja menetelmät eivät kuitenkaan suoraan sovellu lääketieteeseen.