Pelko estää monia aikuisia käymästä hammashoidossa, minkä vuoksi pelon hoitamisella on iso merkitys suunterveyden kannalta. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan 1–3 minuutin rentoutuminen virtuaalitodellisuuden avulla odotushuoneessa ennen hammashoitoa vähentää potilaiden hammashoitopelkoa.

Juuri julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin virtuaalirentoutuksen vaikutusta hammashoitopelkoon. Satunnaistetun kokeen toteutti Turun yliopisto Kalasataman hammashoitolassa Helsingin kaupungin hammashoidossa yhteistyössä Laurea AMK:n, MelloVR:n, Dundeen ja St. Andrewsin yliopistojen kanssa. Tutkimuksessa oli mukana lähes 300 potilasta, jotka satunnaistettiin koe- ja kontrolliryhmiin.

Potilaat ohjattiin istumaan pieneen alkoviin. Koeryhmäläiset saivat valita viidestä 1–3 minuutin virtuaalirentoutusohjelmasta haluamansa. Ohjelmassa oli rauhoittavia maisemia sekä varta vasten rentoutumista tukemaan suunniteltu äänimaailma. Kontrolliryhmä istui samanlaisessa tilassa pari minuuttia.

Hammashoitoa pelkää joka kolmas suomalainen aikuinen. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla aikuisilla, joiden hammashoitopelko kasvoi vuosien 2000 ja 2011 välillä, oli jopa viisinkertainen todennäköisyys käydä hammashoidossa epäsäännöllisesti.

Toisaalta ne, joilla pelko saatiin vähenemään, kävivät kuusi kertaa todennäköisemmin säännöllisesti hammashoidossa. Siksi tarvitaan helppoja tapoja auttaa hammashoitoa pelkääviä.

Virtuaalirentoutus vähensi potilaiden, etenkin naisten, hammashoitopelkoa. Miehillä väheni hoitoa ennakoiva pelko, kun taas naisilla lieventyi sekä hoitoa ennakoiva että hoitotoimenpiteisiin liittyvä pelko. Rentoutuminen ennen hoitoa virtuaalitodellisuuden avulla on helppo ja toteuttamiskelpoinen tapa vähentää potilaiden hammashoitopelkoa.

Hammaslääkärin tulisi kysyä potilaan hammashoitopelosta systemaattisesti hammashoidon yhteydessä. Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että pelkkä pelkoa mittaavan lomakkeen täyttäminen vähentää pelkoa. Jos hammaslääkäri tarkastaa lomakkeen potilaan nähden, vaikutus on vieläkin suurempi.

– Hammashoitopelko kannattaa ottaa puheeksi hammaslääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa, sillä sen hoitamiseen on olemassa keinoja, muistuttaa professori Satu Lahti hammaslääkäriseura Apollonian tiedotteessa.

Lue myös:

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta, klikkaa tästä .