Muutama vuosi sitten diplomi-insinööri, nykyinen Peili Vision Oy:n toimitusjohtaja Jussi Auvinen puhui puheterapeuttivaimonsa kanssa siitä, millaisia ongelmia neurologisen kuntoutuksen kentällä on.

Keskustelussa todettiin, että kuntoutus ei toteudu tasa-arvoisesti. Auvisen mukaan ei ole itsestään selvää, että esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkeiseen afasiaan saa tukea.

– Jos kuntoutusta saa, sitä on monesti tunti tai kaksi viikossa, vaikka potilas usein hyötyisi enemmän lyhyemmistä harjoituskerroista useamman kerran päivässä.

Ratkaisua kuntoutuksen ongelmiin etsittiin pienessä teknologiaosaajien porukassa, ja syntyi idea virtuaalitodellisuusalustasta.

Idea esiteltiin Oulun yliopiston logopedian professorille Matti Lehtihalmeelle, jonka rohkaisevan palautteen jälkeen sitä alettiin työstää eteenpäin. Peili Vision Oy perustettiin.

Nyt kuntoutusalustaa käytetään jo terapiatyössä niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin.

Sen avulla terveydenhuollon ammattilainen – kuten neuropsykologi tai toimintaterapeutti – pystyy luomaan kuntoutujalle yksilöllisen harjoitteluympäristön virtuaalitodellisuuteen.

Terapeutti voi seurata harjoitusten suoritusta reaaliajassa ja nähdä saman kuin kuntoutuja itse. Harjoittelun tulokset ovat mitattavissa, ja kuntoutusalusta on Auvisen mukaan kasvattanut potilaiden motivaatiota harjoitteluun.

Kuntoutusalustaa on kehitetty niin etäkuntoutukseen kuin sairaaloiden ja hoitolaitosten käyttöön.

– Potilas voi vaikka kotisohvalla tehdä harjoitteita ja olla etäyhteydessä terapeuttiin.

Peili Vision on strategisesti keskittynyt Suomen markkinoihin, vaikka pilottihankkeita on jo käynnissä Tanskassa ja Ruotsissa.

Yritys pyrkii saamaan tuotteensa käytön tiiviiksi osaksi kuntoutusprosesseja kotimaassa ennen kuin kansainvälistymiseen panostetaan voimakkaammin. Ohjelmistoa kehitetään ja sisältöä laajennetaan koko ajan.

Auvisen mielestä Peili Visionilla on sanansaattaja-asema virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä kuntoutuksessa.

– Olisi hyvä, että muutkin tekisivät vastaavia tuotteita. Vaikka alustallamme saadut tulokset ovatkin hyviä, menee pitkä aika, ennen kuin ihmiset todella vakuuttuvat siitä, että se tuo aidosti hyötyä.

Peili Vision

Tuote: Virtuaalitodellisuusalusta neurologiseen kuntoutukseen.

Omistajat: Pääomistajat Jussi Auvinen ja Joonas Pöllä sekä työntekijät.

Henkilöstö: 10.

Liikevaihto: Tänä vuonna arviolta 50 000 euroa.

Rahoitus: Omistajat, Tekes ja ELY-keskuksen tuotekehitystuki.

Asiakkaita: Hus, Espoon uusi sairaala, Coronaria, Tutoris.

Perustettu: 2015.

Miten haluatte muuttaa terveydenhuoltoa?