Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on asettanut riman korkealle. Potilaat halutaan hoitaa terveydenhuoltolain asettamia hoitotakuun rajoja nopeammin.

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvosen mukaan esimerkiksi puolen vuoden odotusajat leikkauksiin eivät ole tätä päivää. Sairaanhoitopiiri on jo muutaman vuoden ajan tehnyt töitä prosessien kehittämiseksi ja Kanta-Hämeessä hoitojonot ovat olleet THL:n vertailuissa lyhyimpien joukossa.

Nyt työn tuloksia halutaan näyttää ulospäin julkaisemalla hoitoon pääsyn jonotiedot verkkosivuillaan. Samalla jonomittari, joka kertoo lähes reaaliajassa mediaaniodotusajat eri erikoisaloilla ja keskeisemmissä toimenpiteissä, kirittää sairaanhoitopiiriä itseään kehittämään hoidon nopeampaa saatavuutta edelleen.

Erittäin kovaksi tavoitteeksi Kanta-Hämeessä on kuitenkin asetettu 30 päivän mediaaniraja niin hoitoon pääsyn ensikontaktiin kuin keskeisempien leikkausten odotusajoillekin.

– Uskomme, että pääsemme tähän tulokseen kaikilla isoilla merkittävillä erikoisaloilla. Joillakin pienillä erikoisaloilla saatavuus saattaa vaihdella johtuen henkilöstötilanteesta. On hyväksyttävä, että jos erikoisalalla on pienet resurssit ja vähän potilaita, jonoa on hankalampi hallita, Juvonen toteaa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jonomittarissa on omat näkymänsä erikoisalojen hoitoon pääsyn ja leikkaustoimenpiteiden jonoaikojen seurannalle. Mittari esittää odotusajat liikennevalovisualisoinnin avulla.

Jonomittari vilkkuu vihreänä, mikäli mediaaniajan 30 päivän tavoite täyttyy. Keltaisena mittari vilkkuu tavoitteen ylityttyä aina 90 päivän eli kolmen kuukauden rajaan asti.

Kolmen kuukauden ylittyessä mittari muuttuu punaiseksi.

Kanta-Hämeessä on asetettu tavoitteeksi, että mittari vilkkuisi vihreää tämän vuoden aikana.

– Kun saatavuustavoite täyttyy, kehitämme laatua. Asiakaskokemus, hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat kaikki mitattavia asioita, joista ei hirveästi tietoja kuitenkaan vielä julkaista.