Vuonna 2020 työtapaturmia sattui lähes 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Työtapaturmien kokonaismäärä vuonna 2020 oli tilastohistorian alhaisin. Tätä aikaisempi alhaisin noteeraus on vuodelta 2014, jolloin sattui 115 724 työtapaturmaa.

– Erityisesti maaliskuussa 2020 aloitetut koronapandemian torjuntatoimet ja niihin liittynyt talouden yleinen hiljentyminen vaikuttivat työtapaturmien lukumäärän vähenemiseen. Muutokset ovat siten loogisia, mutta silti yllättävän suuria, kertoo johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta tiedotteessa.

Pandemian vuoksi moni toimistotyöntekijä siirtyi etätöihin, mutta etätöissä sattuneiden työtapaturmien määrä ei juuri kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Etätöissä tehtävien töiden tapaturmariski on hyvin matala, mikä selittää etätöissä sattuneiden, korvattujen työtapaturmien alhaisen määrän.

Työpaikkatapaturmien taajuus eli kaikkien korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden oli viime vuonna 25.

Työpaikkatapaturmataajuus suhteuttaa tehdyn työmäärän ja sattuneiden työpaikkatapaturmien lukumäärän. Taajuuslaskennassa käytetään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tuntilukuja.

– Työpaikkatapaturmataajuuden muutos vuodesta 2019 oli dramaattinen. Silloin kokonaistaajuus oli 28,7 tapaturmaa/miljoona työtuntia. Työntuntien määrä pieneni viime vuonna vain vähän suhteessa työpaikkatapaturmien lukumäärän muutokseen.

Työpaikkatapaturmien määrän kehitys oli kaikilla päätoimialoilla laskevaa sosiaali- ja terveyspalveluja lukuun ottamatta.

Vuonna 2020 sattui 17 palkansaajan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista työpaikkatapaturmia oli 10. Kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita, palkansaajan kuolemaan johtaneita työmatkatapaturmia sattui seitsemän.

Suomen vaarallisinta työtä tekevät edelleen sanomalehtien jakajat ja lähetit, joiden työpaikkatapaturmataajuus on pysytellyt 165:n tuntumassa vuosina 2019–2020.

Yleisesti vaaralliseksi mielletyistä rakennusalan töissä rakennustyöntekijöille on sattunut viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia.

Vuonna 2020 vakuutuslaitokset korvasivat 5 700 yrittäjille sattunutta työtapaturmaa, mikä oli yli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Vakuutuksen ottaneille yrittäjille sattui viime vuonna viisi kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista kaksi oli työpaikkatapaturmia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottaminen on yrittäjille vapaaehtoista, joten vahinkojen lukumääriin vaikuttaa myös se, kuinka moni yrittäjä on ottanut itsellensä vakuutuksen.

Lue lisää: